Advertisement

HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artışı tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 375.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDEF00025 25.000.000 3.776.306,467 15,10522 2.473.693,530 9,89477 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDEF00025 Nâma
B Grubu, HEDEF, TREHDEF00017 275.000.000 41.539.371,143 15,10522 27.210.628,860 9,89477 B Grubu B Grubu, HEDEF, TREHDEF00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 300.000.000 45.315.677,610 15,10522 29.684.322,390 9,89477

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.08.2022

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 45.315.677,61


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.05.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana 04.08.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 04.08.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 375.000.000 TL'ye artırıldığı hususu 04.08.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil ve ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni .pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 3 Onaylı İhraç Belgesi.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051897


BIST