Advertisement

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
32
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 31.03.2022 dönemi Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029005


BIST