Advertisement

İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 770.869.283 245.928.141
Satışların Maliyeti
15 -582.452.630 -190.499.791
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
188.416.653 55.428.350
BRÜT KAR (ZARAR)
188.416.653 55.428.350
Genel Yönetim Giderleri
15 -72.902.811 -45.232.798
Pazarlama Giderleri
15 -69.242.323 -8.849.947
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -949.298 -542.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 50.285.065 17.728.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -31.021.588 -32.814.918
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.585.698 -14.283.830
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
266.500 1.211.548
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.012.887
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.839.311 -13.072.282
Finansman Gelirleri
18 28.586.324 39.816.763
Finansman Giderleri
17 -17.865.409 -21.080.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
72.560.226 5.663.840
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -10.656.401 -2.866.904
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -11.375.079 -2.764.112
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 718.678 -102.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.903.825 2.796.936
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 61.903.825 2.796.936
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 38.670.331 11.979.744
Ana Ortaklık Payları
20 23.233.494 -9.182.808
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
155.232.924 -286.099.143
Dönem Karı (Zararı)
20 61.903.825 2.796.936
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
73.108 8.277.551
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.149.968 6.483.848
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.985.439 3.235.231
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.985.439 3.235.231
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.207.174 10.639.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.411.896 7.912.150
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.251.464 2.153.063
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.046.742 574.213
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.613.002 -14.395.734
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -29.539.881 -26.429.346
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 13.926.879 12.033.612
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 10.656.401 2.866.904
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.141.107 -73.514
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-200.887 -478.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
103.104.022 -287.342.619
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.568.967 -14.597.354
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.003.186 -167.934.819
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-47.810 -4.086.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.955.376 -163.848.392
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.384.029 1.352.745
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.523 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-74.382.506 1.352.745
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
104.556.274 -117.440.064
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-58.050.539 -127.045.781
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.607.835 -16.226.465
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
115.861 -336.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-121.723.696 -15.889.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.517.439 3.059.025
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-287.690 2.432.061
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
126.359 35.809
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-414.049 2.396.252
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
378.879.955 154.065.304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.085.334 -5.007.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27.917.757 -7.864.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-77.003.091 2.857.261
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
165.080.955 -276.268.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -3.502.040 -923.137
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.345.991 -8.907.874
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.666.839 -65.682.834
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
104.249 472.492
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
104.249 472.492
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.149.146 -10.983.032
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -18.239.619 -9.673.407
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.909.527 -1.309.625
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.367
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.500 -680.661
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-24.605.000 -54.505.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.442 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-397.750 589.525.589
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 709.600.148
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 709.600.148
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -67.928.584
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -67.928.584
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-17.096.553 -70.551.261
Ödenen Faiz
-12.669.255 -7.400.911
Alınan Faiz
29.368.058 25.806.197
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
109.168.335 237.743.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
109.168.335 237.743.612
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 630.035.919 488.598.787
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 739.204.254 726.342.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 739.999.226 630.035.919
Finansal Yatırımlar
66.399.891 70.203.108
Ticari Alacaklar
1.433.104.692 1.344.603.099
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-21 5.851.317 5.803.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.427.253.375 1.338.799.592
Diğer Alacaklar
134.133.091 60.403.400
Stoklar
8 1.407.755.252 1.512.311.526
Peşin Ödenmiş Giderler
12 370.701.668 351.074.134
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17.428.431 15.408.020
Diğer Dönen Varlıklar
13 143.222.384 173.160.552
ARA TOPLAM
4.312.744.635 4.157.199.758
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.312.744.635 4.157.199.758
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.263.636 1.029.386
Ticari Alacaklar
7 57.592.567 53.105.535
Diğer Alacaklar
5.541.955 4.887.617
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
421.879.345 421.865.845
Maddi Duran Varlıklar
9 659.022.375 647.289.876
Kullanım Hakkı Varlıkları
51.444.574 44.994.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.262.253 22.508.757
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.262.253 22.508.757
Peşin Ödenmiş Giderler
12 195.458.303 132.430.298
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 114.449.390 113.081.956
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.532.914.398 1.441.193.692
TOPLAM VARLIKLAR
5.845.659.033 5.598.393.450
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 18.135.885 21.579.342
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 87.821.103 82.995.678
Ticari Borçlar
524.979.482 646.587.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-21 9.562.636 9.446.775
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 515.416.846 637.140.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 30.272.571 27.755.132
Diğer Borçlar
23.311.964 23.589.654
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 520.019 393.660
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.791.945 23.195.994
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 415.160.517 495.438.437
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 11.018.172 5.989.084
Kısa Vadeli Karşılıklar
10-11 38.281.878 38.125.185
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 216.027.451 290.696.364
ARA TOPLAM
1.365.009.023 1.632.756.193
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.365.009.023 1.632.756.193
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 149.417.653 160.442.507
Diğer Borçlar
33.845 43.845
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 491.367.976 32.210.101
Uzun Vadeli Karşılıklar
110.789.458 101.855.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 103.417.820 94.780.002
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 7.371.638 7.075.800
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 99.712.369 99.940.656
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 533.969 745.259
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
851.855.270 395.238.170
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.216.864.293 2.027.994.363
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.572.904.350 1.550.193.307
Ödenmiş Sermaye
1.500.000.000 1.500.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-98.228.995 -98.228.995
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.014.750 19.014.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
253.032.396 253.554.847
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
253.032.396 253.554.847
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
266.160.911 266.160.911
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.128.515 -12.606.064
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.183.772 40.183.772
Diğer Yedekler
57.733.445 57.733.445
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-222.064.512 -430.802.783
Net Dönem Karı veya Zararı
20 23.233.494 208.738.271
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.055.890.390 2.020.205.780
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.628.794.740 3.570.399.087
TOPLAM KAYNAKLAR
5.845.659.033 5.598.393.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.953.980 100.224.958 -8.187.460 9.084.230 60.820.917 -423.734.403 -3.967.242 532.594.980 1.362.181.238 1.894.776.218
Transferler
-3.967.242 3.967.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 1.843.203 -9.182.808 -7.339.605 13.044.010 5.704.405
Sermaye Arttırımı
709.600.000 148 709.600.148 709.600.148
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-67.928.584 -67.928.584 -67.928.584
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
169.798 -169.798
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 -67.928.584 7.954.128 100.224.958 -6.344.257 9.254.028 60.820.917 -427.871.443 -9.182.808 1.166.926.939 1.375.225.248 2.542.152.187
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000.000 -98.228.995 19.014.750 266.160.911 -12.606.064 40.183.772 57.733.445 -430.802.783 208.738.271 1.550.193.307 2.020.205.780 3.570.399.087
Transferler
208.738.271 -208.738.271
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -522.451 23.233.494 22.711.043 35.684.610 58.395.653
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 -98.228.995 19.014.750 266.160.911 -13.128.515 40.183.772 57.733.445 -222.064.512 23.233.494 1.572.904.350 2.055.890.390 3.628.794.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 61.903.825 2.796.936
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.508.172 2.907.469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.508.172 2.907.469
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.508.172 2.907.469
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.395.653 5.704.405
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.684.610 13.044.010
Ana Ortaklık Payları
22.711.043 -7.339.605http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028964


BIST