İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2017 Perşembe, 22:43
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 631.623.183 599.629.944 181.922.769 181.870.588
Satışların Maliyeti
14 -574.512.364 -544.851.904 -164.471.040 -166.624.236
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.110.819 54.778.040 17.451.729 15.246.352
BRÜT KAR (ZARAR)
57.110.819 54.778.040 17.451.729 15.246.352
Genel Yönetim Giderleri
15 -19.286.949 -18.386.274 -6.829.366 -6.420.789
Pazarlama Giderleri
15 -49.381.522 -45.417.359 -17.371.502 -15.265.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 25.414.458 16.048.333 9.182.078 5.319.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -23.908.056 -16.347.223 -8.713.161 -4.957.830
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.051.250 -9.324.483 -6.280.222 -6.078.312
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.352.684 11.564 3.255.095 -3.949
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.698.566 -9.312.919 -3.025.127 -6.082.261
Finansman Giderleri
19 -2.422.694 -199.364 -1.204.435 -164.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.121.260 -9.512.283 -4.229.562 -6.247.067
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-105.204 1.190.481 -46.314 694.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -105.204 1.190.481 -46.314 694.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.226.464 -8.321.802 -4.275.876 -5.552.384
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.226.464 -8.321.802 -4.275.876 -5.552.384
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.226.464 -8.321.802 -4.275.876 -5.552.384
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -1,89840000 -1,71230000 -0,87980000 -1,14250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 20.239.591 -1.426.630 115.994 -49.108.388 -3.697.964 18.423.517 18.423.517
Transferler
-3.697.964 3.697.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.321.802 -8.321.802 -8.321.802
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 20.239.591 -1.426.630 115.994 -52.806.352 -8.321.802 10.101.715 10.101.715
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 28.630.467 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.226.464 -8.321.802 -4.275.876 -5.552.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
942.227 391.592
Ticari Alacaklar
5 298.201.958 266.507.996
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,22 3.272.388 1.244.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 294.929.570 265.263.913
Diğer Alacaklar
86.201 113.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
86.201 113.482
Stoklar
7 13.172.830 12.423.130
Peşin Ödenmiş Giderler
10.599.245 3.367.889
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 525.184 2.608.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.074.061 758.903
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 3.949 24.586
Diğer Dönen Varlıklar
8 3.429.938 1.715.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.429.938 1.715.872
ARA TOPLAM
326.436.348 284.544.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
326.436.348 284.544.547
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 38.325.871 38.325.871
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
38.325.871 38.325.871
Ticari Alacaklar
5 1.636.797 1.545.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.636.797 1.545.196
Diğer Alacaklar
22.347 24.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.347 24.963
Maddi Duran Varlıklar
9 24.391.978 13.826.948
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.593 7.800
Mobilya ve Demirbaşlar
5.930.275 4.796.965
Özel Maliyetler
8.346.583 4.614.780
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10.108.527 4.407.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 6.517.324 6.671.704
Bilgisayar Yazılımları
6.517.324 6.671.704
Peşin Ödenmiş Giderler
247.585 520.771
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
247.585 520.771
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.786.316 2.891.520
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.928.218 63.806.973
TOPLAM VARLIKLAR
400.364.566 348.351.520
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.131.753 7.218.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 33.131.753 7.218.511
Banka Kredileri
33.131.753 7.218.511
Ticari Borçlar
5 320.185.565 294.245.942
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 286.814.672 248.950.991
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 33.370.893 45.294.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.458.113 1.957.054
Diğer Borçlar
110.140 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
110.140 0
Ertelenmiş Gelirler
12 23.940.722 10.255.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
23.940.722 10.255.796
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.157.098 17.839.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.113.463 1.325.145
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 14.043.635 16.514.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.132.441 2.075.828
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.132.441 2.075.828
ARA TOPLAM
395.115.832 333.592.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
395.115.832 333.592.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
12 749.357 769.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
749.357 769.631
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.863.026 4.122.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.863.026 4.122.723
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 3.562
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 3.562
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.612.383 4.895.916
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
399.728.215 338.488.705
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
636.351 9.862.815
Ödenmiş Sermaye
13 4.860.000 4.860.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 47.440.914 47.440.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 28.630.467 28.630.467
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28.630.467 28.630.467
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28.630.467 28.630.467
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 115.994 115.994
Yasal Yedekler
115.994 115.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-69.757.930 -52.806.352
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.226.464 -16.951.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
636.351 9.862.815
TOPLAM KAYNAKLAR
400.364.566 348.351.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640618


BIST
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 97.844 -1,16
USD/TRY 5,5846 -0,02
EUR/TRY 6,4256 -0,00
EUR/USD 1,1486 -0,13
FAİZ 25,80 -2,71
ALTIN/ONS 1.224,37 0,17
BRENT 79,48 -0,71
Yukarı