Advertisement

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.12.2022 tarih ve 2022/14 nolu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10 uncu maddesi uyarınca, halka açık ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu tarafından söz konusu işlemlerin kapsamı ve şartları yanında, piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve bu raporun tamamı veya sonucunun kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirket Yönetim Kurulunun bugün yapılan toplantısında a)2023 yılı hesap döneminde elektrik tedariki için alınan tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, en uygun teklifi veren Molu Enerji Üretimi A.Ş. ile tedarik sözleşmesinin imzalanması konusunda Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına, b)Türkiye Muhasebe Standardı 24 ? İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı kapsamında Molu Enerji Üretimi A.Ş.'nin Şirketimizin ilişkili tarafı olması ve süreklilik arz edecek söz konusu alım işlemlerinin 2023 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanan son yıllık (2021) ile tahmini 2022 yılı finansal tablolarındaki "Satışların Maliyeti" kalemine oranının %10'dan fazla bir orana ulaşmasının öngörülmesi nedeniyle anılan Tebliği hükmü çerçevesinde, yapılacak işlemin kapsamı, şartları ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" (Rapor)'nun kabulüne ve c)Raporun "Değerlendirme ve Sonuç" başlıklı bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına, karar verilmiştir. Söz konusu Yönetim Kurulu toplantısına Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı katılarak olumlu oy kullanmıştır. Raporun "Değerlendirme ve Sonuç" bölümü aşağıda verilmektedir: "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10 uncu maddesi çerçevesinde, Şirketimizin Molu Enerji Üretimi A.Ş. (Molu Enerji) ile yaygın ve süreklilik arz edecek elektrik tedarik işlemlerinin, 2023 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2021 yılı ile tahmini 2022 yılı finansal tablolarında yer alan "Satışların Maliyeti" kaleminin %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmektedir. İşbu Raporda, Molu Enerji ile 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılması öngörülen elektrik tedarik işlemlerinin şartları piyasa koşulları ile karşılaştırılmak suretiyle açıklanmış olup, söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirilmektedir." Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084076


BIST