Advertisement

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Dönemi Kârının Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 17.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KRTEK, TRAKRTEK91B6 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KRTEK, TRAKRTEK91B6 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 17.03.2023 tarih ve 2023 / 05 nolu kararı gereği
1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanıp bağımsız denetimden geçmiş olan 2022 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 176.808.790,33 TL olup, 3.507.633,00 TL 1.tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra 173.301.157,33 TL Net Dönem Kârına ulaşılmaktadır.
2-Vergi Usul Mevzuatına göre hazırlanmış 2022 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 150.679.295,24 TL olup, Genel Kanuni Yedek Akçenin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 31.maddesinde belirtilen tavana ulaşmış olması nedeniyle 3.507.633,00 TL (1.tertip Yasal Yedek Akçe) düşüldükten sonra 147.171.662,24 TL Net Dönem Kârına ulaşılmaktadır.
3- SPK'ya göre kalan 173.301.157,33 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre kalan 147.171.662,24 TL kârın, Türkiye'nin olağanüstü bir dönemden geçtiği bu dönemde, şirketin finansal yapısını da göz önüne alınarak güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2022 dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 35.100.498,42
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.512.466,68
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 198.785.066,74 174.698.531,32
4. Vergiler ( - ) 21.976.276,41 24.019.236,08
5. Net Dönem Kârı 176.808.790,33 150.679.295,24
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 3.507.633 3.507.633
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 173.301.157,33 147.171.662,24
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 173.301.157,33
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 173.301.157,33 147.171.662,24
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125834


BIST