Advertisement

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 06.04.2022
Genel Kurul Tarihi 10.05.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak, dağıtılabilir kar bulunulmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve anılan teklifin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
8 - Şirketin 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ATA_GYO_Bilgilendirme_Dokumani_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet Metni 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Genel Kurul Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ektedir


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.05.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun 2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10/05/2022 tarihinde olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları,17 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031201


BIST