Advertisement

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Bakanlar Kurulu'nun 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararı ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun  Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca, Şirketimiz Denetim Komitesi, Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Şirketimizin 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi 
olarak seçilmesini önermiş olup, Yönetim Kurulu'muz bu öneriyi uygun görmüş ve Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Şirketimizin 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim 
Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853200


BIST