Advertisement

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 213.197.320 103.488.738
Satışların Maliyeti
28 -158.529.522 -80.035.670
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.667.798 23.453.068
BRÜT KAR (ZARAR)
54.667.798 23.453.068
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -13.270.254 -5.757.217
Pazarlama Giderleri
29-30 -8.261.703 -2.774.162
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -1.264.513 -407.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 90.198.283 28.171.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -40.299.124 -17.854.820
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
81.770.487 24.831.054
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 12.968.908 2.387.103
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -1.940.000 -46.363
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -106.193 -2.360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
92.693.202 27.169.434
Finansman Gelirleri
34 1.620.092 874.695
Finansman Giderleri
33 -40.363.020 -6.144.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.950.274 21.899.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -10.718.566 -4.125.693
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -8.872.054 -4.133.045
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -1.846.512 7.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37 43.231.708 17.774.125
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 43.231.708 17.774.125
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.126 -8.398
Ana Ortaklık Payları
43.230.582 17.782.523
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 1,14000000 0,47000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-200.407.825 -6.795.441
Dönem Karı (Zararı)
37 43.231.708 17.774.125
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.267.764 6.004.290
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 2.317.330 927.187
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.512.087 -13.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.312.667 18.108
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 199.420 -31.877
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.630.545 962.819
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -1.564.681 -762.903
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 6.195.226 1.725.722
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 106.193 2.360
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 10.718.566 4.125.693
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
9 -16.957
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-251.693.497 -28.931.798
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -44.821.322 960.478
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -131.026.319 -47.312.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -31.180.081 -5.661.063
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -28.414.474 5.366.369
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 -95.847.999 -18.924.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 17.458.999 34.381.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 1.199.727 513.804
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
3.271.651 -3.657.919
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
15 3.271.651 -3.657.919
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25-26 -2.339.426 -1.254.947
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24 31.504.817 5.013.680
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.500.930 1.643.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 27.120.560 72.932
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 1.380.370 1.570.751
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-189.194.025 -5.153.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -14.623 -78.973
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -11.199.177 -1.563.085
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.538.383 -11.853.281
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.067.364
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.067.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.605.747 -11.853.281
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -6.638.254 -1.819.131
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -2.967.493 -10.034.150
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
324.268.305 5.992.694
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 328.898.850 6.955.513
Ödenen Faiz
33 -6.195.226 -1.725.722
Alınan Faiz
34 1.564.681 762.903
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.322.097 -12.656.028
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.322.097 -12.656.028
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
77.148.996 52.087.330
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
192.471.093 39.431.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 192.471.093 77.148.996
Finansal Yatırımlar
7 83.613.437 40.979.100
Ticari Alacaklar
10 524.820.474 393.794.155
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 6.317.775 6.768.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 518.502.699 387.025.660
Diğer Alacaklar
11 67.488.029 36.307.948
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 39.491.400 11.746.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 27.996.629 24.561.033
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 5.691.094 4.097.012
Stoklar
13 162.405.903 133.991.429
Peşin Ödenmiş Giderler
24 117.217.626 71.984.669
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 646.937 415.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 116.570.689 71.569.182
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.179.384 672.776
Diğer Dönen Varlıklar
26 21.862.842 19.922.343
ARA TOPLAM
1.176.749.882 778.898.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.176.749.882 778.898.428
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 4.438.505 2.109.175
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 4.682.456 4.788.649
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 45.438.000 46.374.000
Maddi Duran Varlıklar
18 70.876.836 65.828.835
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 757.975 788.294
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 23.810.515 22.607.144
Peşin Ödenmiş Giderler
24 62.190.894 11.575.852
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 6.018.764 7.455.575
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
218.213.945 161.527.524
TOPLAM VARLIKLAR
1.394.963.827 940.425.952
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 387.435.853 179.059.639
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 63.762.746 42.513.594
Ticari Borçlar
10 175.277.503 157.818.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 0 339.961
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 175.277.503 157.478.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 4.128.847 2.929.120
Diğer Borçlar
11 31.569.824 4.449.264
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 663.034 2.130.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 30.906.790 2.318.724
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 6.912.532 2.046.799
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 206.715.776 175.210.959
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 7.936.616 10.263.739
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.833.883 1.224.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.833.883 1.224.037
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 5.750.245 4.369.875
ARA TOPLAM
891.323.825 579.885.530
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
891.323.825 579.885.530
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 167.167.764 67.941.556
Uzun Vadeli Karşılıklar
992.856 1.294.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 747.418 1.248.281
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 245.438 46.018
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 5.403.024 4.904.758
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.563.644 74.140.613
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.064.887.469 654.026.143
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
330.006.364 286.577.755
Ödenmiş Sermaye
27 38.062.500 38.062.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 59.331.875 59.331.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.157.727 32.855.231
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.157.727 32.855.231
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 32.377.134 33.135.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 780.593 -280.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
611.519 469.174
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 611.519 469.174
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.771.026 1.617.443
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 153.841.135 23.573.794
Net Dönem Karı veya Zararı
37 43.230.582 130.667.738
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 69.994 -177.946
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
330.076.358 286.399.809
TOPLAM KAYNAKLAR
1.394.963.827 940.425.952


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.062.500 59.331.875 4.477.856 -178.677 10.299 8.108.635 23.978.951 133.791.439 -64.314 133.727.125
Transferler
27 23.978.951 -23.978.951 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -62.039 17.782.523 17.720.484 -8.398 17.712.086
Dönem Sonu Bakiyeler
38.062.500 59.331.875 4.477.856 -240.716 10.299 32.087.586 17.782.523 151.511.923 -72.712 151.439.211
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.062.500 59.331.875 33.135.234 -280.003 469.174 1.617.443 23.573.794 130.667.738 286.577.755 -177.946 286.399.809
Transferler
27 153.583 130.267.341 -130.667.738 -246.814 246.814 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -758.100 1.060.596 142.345 43.230.582 43.675.423 1.126 43.676.549
Dönem Sonu Bakiyeler
38.062.500 59.331.875 32.377.134 780.593 611.519 1.771.026 153.841.135 43.230.582 330.006.364 69.994 330.076.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
37 43.231.708 17.774.125
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
302.496 -62.039
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18-27 -798.000 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22-27 1.189.061 -77.549
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27-36 -88.565 15.510
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27-36 -88.565 15.510
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
142.345 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 142.345 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
444.841 -62.039
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.676.549 17.712.086
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27-36 1.126 -8.398
Ana Ortaklık Payları
27-36 43.675.423 17.720.484http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028976


BIST