Advertisement

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -2.942.181 22.522.283 -3.387.222 2.790.957 8.126.027 27.414.449 24.250.988 102.775.301 27.170.094 129.945.395
Transferler
784.203 23.466.785 -24.250.988 0 0
Dönem Karı (Zararı)
10.979.173 10.979.173 2.682.430 13.661.603
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
564.900 -418.062 146.838 146.838
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-888.337 -888.337 -888.337
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.824.499 -2.824.499 -2.824.499
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -2.942.181 22.522.283 -5.646.821 1.902.620 8.910.230 50.463.172 10.979.173 110.188.476 29.852.524 140.041.000
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 36.000.000 -7.153.976 49.500.981 -8.137.620 3.482.813 14.076.101 24.418.878 70.219.538 182.406.715 38.787.941 221.194.656
Transferler
70.219.538 -70.219.538 0 0
Dönem Karı (Zararı)
26.719.427 26.719.427 1.828.588 28.548.015
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.729.541 2.729.541 2.729.541
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.701.220 4.701.220 -4.701.220 -4.701.220 -4.701.220
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-2.184.526 -2.184.526 -2.184.526
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-13.652.078 -13.652.078 -13.652.078
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -11.855.196 49.500.981 -19.060.157 1.298.287 18.777.321 89.937.196 26.719.427 191.317.859 40.616.529 231.934.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.308.270 8.760.825
Dönem Karı (Zararı)
26.719.427 10.979.173
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.567.536 4.538.440
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 - 11 7.208.242 5.728.034
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.751 -576.424
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 20.751 -576.424
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.788.825 4.837.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 16.788.825 4.837.842
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.173.676 700.789
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 1.173.676 700.789
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.184.526 -888.337
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -12.457.769 -2.551.586
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-981.663 -2.711.878
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.978.693 -6.756.788
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.761.513 630.131
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29 438.168 -2.109.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.199.681 2.739.354
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.772.319 -255.373
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
29 4.500 -251.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -22.776.819 -3.443
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -9.332.669 107.030
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 -7.046.779 -4.250.780
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.340.648 -1.328.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29 -1.451.147 -1.003.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 14.791.795 -324.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 2.572.470 1.992.674
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.641.977 -3.415.124
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
29 55.200 -2.929.615
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 12.586.777 -485.509
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 1.367.421 1.905.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.987.929 -2.143.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 286.106 -358.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 -16.274.035 -1.784.304
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.308.270 8.760.825
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.750.761 -8.969.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.029 154.123
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 11.029 154.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.761.790 -9.124.055
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -12.761.790 -9.098.490
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -25.565
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.606.766 -1.901.061
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 58.872.424 25.615.108
Kredilerden Nakit Girişleri
58.872.424 25.615.108
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -20.361.409 -25.183.741
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.361.409 -25.183.741
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.904.249 -2.332.428
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.164.275 -2.110.168
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.164.275 -2.110.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.616.227 8.326.487
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.780.502 6.216.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.780.502 10.616.227
Ticari Alacaklar
76.688.594 71.968.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 5.683.129 6.121.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 71.005.465 65.847.157
Diğer Alacaklar
25.640.111 2.875.652
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 750.585 755.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 24.889.526 2.120.567
Stoklar
8 23.906.194 20.584.408
Peşin Ödenmiş Giderler
16.879.954 13.727.012
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 4.997.815 4.763.666
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 11.882.139 8.963.346
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 187.621
Diğer Dönen Varlıklar
2.689.613 2.789.677
ARA TOPLAM
187.584.968 122.749.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
187.584.968 122.749.051
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 299.429 294.024
Canlı Varlıklar
9 18.960.833 12.949.950
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 7.810.000 7.810.000
Maddi Duran Varlıklar
219.196.087 211.759.480
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
6.710.120 6.996.869
Diğer Maddi Duran Varlıklar
212.485.967 204.762.611
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 35.412.716 37.254.197
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.309.523 23.359.845
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.309.523 23.359.845
Peşin Ödenmiş Giderler
24.056.856 20.161.440
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 23.703.782 19.809.945
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 353.074 351.495
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 53.067.981 40.610.212
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
382.113.425 354.199.148
TOPLAM VARLIKLAR
569.698.393 476.948.199
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 9.281.954 14.323.616
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.000.000 5.980.000
Banka Kredileri
1.000.000 5.980.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.281.954 8.343.616
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.330.135 7.419.551
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
951.819 924.065
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 55.635.865 48.276.588
Ticari Borçlar
72.535.172 59.029.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 4.204.603 5.655.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 68.330.569 53.373.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 12.575.048 10.005.033
Diğer Borçlar
26.320.218 13.678.241
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 13.094.364 13.039.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 13.225.854 639.077
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 4.847.237 3.479.816
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.382.443
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.379.973 1.988.337
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.379.973 1.988.337
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 9.009.604 12.269.990
ARA TOPLAM
193.967.514 163.051.187
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
193.967.514 163.051.187
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 108.524.886 73.062.059
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
108.524.886 73.062.059
Banka Kredileri
82.930.890 45.408.659
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24.163.487 25.978.320
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.430.509 1.675.080
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 848.410 1.017.562
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.925.503 16.136.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 32.925.503 16.136.678
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
17 1.497.692 2.486.057
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.796.491 92.702.356
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
337.764.005 255.753.543
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
191.317.859 182.406.715
Ödenmiş Sermaye
36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-11.855.196 -7.153.976
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.440.824 41.363.361
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.440.824 41.363.361
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
49.500.981 49.500.981
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.060.157 -8.137.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.298.287 3.482.813
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.298.287 3.482.813
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.777.321 14.076.101
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
89.937.196 24.418.878
Net Dönem Karı veya Zararı
26.719.427 70.219.538
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40.616.529 38.787.941
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
231.934.388 221.194.656
TOPLAM KAYNAKLAR
569.698.393 476.948.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 151.723.992 95.801.657
Satışların Maliyeti
20 -111.683.038 -74.450.674
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.040.954 21.350.983
BRÜT KAR (ZARAR)
40.040.954 21.350.983
Genel Yönetim Giderleri
21 -7.429.838 -4.029.959
Pazarlama Giderleri
21 -2.495.965 -1.332.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 458.408 3.858.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -4.635.385 -3.289.783
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.938.174 16.557.414
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 103.265 86.342
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.041.439 16.643.756
Finansman Gelirleri
25 3.071.108 2.693.777
Finansman Giderleri
26 -8.793.042 -6.794.708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.319.505 12.542.825
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.228.510 1.118.778
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.499.718 -867.908
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.728.228 1.986.686
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.548.015 13.661.603
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.548.015 13.661.603
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.828.588 2.682.430
Ana Ortaklık Payları
26.719.427 10.979.173
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 28 0,74221000 0,45747000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.922.537 2.259.599
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.652.078 2.824.499
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.729.541 -564.900
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.729.541 -564.900
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.184.526 888.337
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.184.526 888.337
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.107.063 3.147.936
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.655.078 16.809.539
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.828.588 2.682.430
Ana Ortaklık Payları
39.826.490 14.127.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031295


BIST