Advertisement

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -7.153.976 49.500.981 -8.137.620 3.482.813 14.076.101 24.418.878 70.219.538 182.406.715 38.787.941 221.194.656
Transferler
2.214.296 68.005.242 -70.219.538 0 0
Dönem Karı (Zararı)
65.936.893 65.936.893 7.452.114 73.389.007
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.835.772 -1.382.186 -30.217.958 -30.217.958
Kar Payları
-13.022.523 -13.022.523 -13.022.523
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-15.163.435 15.163.435 -15.163.435 -15.163.435 -15.163.435
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-606.637 -606.637 -606.637
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -22.317.411 49.500.981 -36.973.392 2.100.627 31.453.832 63.631.525 65.936.893 189.333.055 46.240.055 235.573.110
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -582.085 48.871.888 -31.364.384 2.186.871 10.901.109 95.920.310 117.592.970 279.526.679 52.932.992 332.459.671
Transferler
1.189.111 116.403.859 -117.592.970 0 0
Dönem Karı (Zararı)
82.372.315 82.372.315 15.795.980 98.168.295
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.732.658 -17.813.381 6.461.001 -14.085.038 -14.085.038
Kar Payları
-7.722.619 -7.722.619 -7.722.619
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14.882.364 14.882.364 14.882.364
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3.172.727 -323.050 4.955.809 7.805.486 -7.805.486 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-527.363 -527.363 -527.363
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -582.085 46.139.230 -46.005.038 8.324.822 12.090.220 223.912.360 82.372.315 362.251.824 60.923.486 423.175.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.539.573 52.856.248
Dönem Karı (Zararı)
98.168.295 73.389.007
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
67.675.178 2.875.903
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 13 50.264.254 33.949.154
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.325.363 727.407
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.325.363 727.407
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.163.771 13.918.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 23.187.749 12.412.595
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.976.022 1.506.257
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
49.315.733 23.888.927
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.934.361 -67.985
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
51.250.094 23.956.912
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 6.461.001 -1.382.186
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.766.976 -7.330.760
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -16.766.976 -7.330.760
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-45.133.890 -58.949.475
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.954.078 -1.946.016
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.954.078 -1.946.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-99.959.922 -7.478.115
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.383.700 -32.882.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -4.595.636 2.390.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -93.788.064 -35.272.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.064.404 2.418.433
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 585 754.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -13.064.989 1.663.933
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -32.974.063 -27.823.817
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -9.647.024 -1.599.540
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19 -70.353.192 -44.641.168
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.718.322 74.562.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 14.662.055 -718.490
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 31.056.267 75.280.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 25.437.885 14.170.356
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.479.388 7.291.984
İlişkili Tara
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -5.525.836 -4.807.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 27.791.202 -1.851.454
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
65.883.551 68.786.795
Ödenen Temettüler
-7.722.619 -13.022.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -17.621.359 -2.908.024
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-97.274.545 -131.838.708
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.523.053 2.090.426
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 3.523.053 2.090.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.731.959 -133.997.119
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -102.731.959 -95.873.763
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.123.356
Alınan Faiz
27 1.934.361 67.985
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.291.943 73.928.495
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-18.416.155 -15.163.435
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -18.416.155 -15.163.435
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.298.519
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.298.519
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
277.715.959 233.864.011
Kredilerden Nakit Girişleri
6 277.715.959 233.864.011
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-155.628.741 -105.972.045
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -155.628.741 -105.972.045
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -21.427.545 -14.843.124
Ödenen Faiz
28 -51.250.094 -23.956.912
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.556.971 -5.053.965
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.556.971 -5.053.965
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.865.789 10.616.227
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.422.760 5.562.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 52.422.760 44.865.789
Ticari Alacaklar
242.559.599 145.501.262
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 19.996.606 15.400.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 222.562.993 130.100.292
Diğer Alacaklar
14.930.048 1.709.957
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.930.048 1.709.372
Stoklar
9 87.669.765 54.695.702
Peşin Ödenmiş Giderler
69.194.519 30.078.419
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31 12.366.432 6.387.160
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 56.828.087 23.691.259
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 35.760 1.054.053
Diğer Dönen Varlıklar
17 13.530.433 8.004.597
ARA TOPLAM
480.342.884 285.909.779
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
480.342.884 285.909.779
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 217.475 373.162
Canlı Varlıklar
10 48.998.000 22.584.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 7.810.000 7.810.000
Maddi Duran Varlıklar
11 370.321.944 293.249.291
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 120.835.524 115.579.841
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 61.217.851 61.330.958
Peşin Ödenmiş Giderler
64.366.591 33.129.499
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31 48.032.666 28.846.603
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 16.333.925 4.282.896
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 193.591.876 146.259.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
867.359.261 680.316.364
TOPLAM VARLIKLAR
1.347.702.145 966.226.143
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
236.792.927 129.689.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
236.792.927 129.689.247
Banka Kredileri
6 176.715.814 95.585.490
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 32.677.404 28.202.795
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 27.399.709 5.900.962
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 69.339.946 66.494.085
Ticari Borçlar
176.596.616 130.878.294
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 18.392.807 3.730.752
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 158.203.809 127.147.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 56.095.664 30.657.779
Diğer Borçlar
7.244.496 765.108
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 6.091.535 114.870
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.152.961 650.238
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 31.243.538 9.338.135
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.819.656 2.843.634
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.819.656 2.843.634
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 39.600.438 11.809.236
ARA TOPLAM
621.733.281 382.475.518
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
621.733.281 382.475.518
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
207.697.213 186.670.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
207.697.213 186.670.582
Banka Kredileri
6 66.582.588 84.866.688
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 92.802.952 88.388.607
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 48.311.673 13.415.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 9.979.010 7.322.913
Uzun Vadeli Karşılıklar
85.117.331 55.799.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 85.117.331 55.799.767
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
18 1.497.692
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
302.793.554 251.290.954
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
924.526.835 633.766.472
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
362.251.824 279.526.679
Ödenmiş Sermaye
21 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -582.085 -582.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
134.192 17.507.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
134.192 17.507.504
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 46.139.230 48.871.888
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -46.005.038 -31.364.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.324.822 2.186.871
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 8.324.822 2.186.871
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 12.090.220 10.901.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 223.912.360 95.920.310
Net Dönem Karı veya Zararı
82.372.315 117.592.970
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60.923.486 52.932.992
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
423.175.310 332.459.671
TOPLAM KAYNAKLAR
1.347.702.145 966.226.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.046.417.812 579.773.582 422.158.368 232.775.020
Satışların Maliyeti
22 -826.122.402 -459.280.596 -331.190.247 -187.880.828
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
220.295.410 120.492.986 90.968.121 44.894.192
BRÜT KAR (ZARAR)
220.295.410 120.492.986 90.968.121 44.894.192
Genel Yönetim Giderleri
23 -44.694.319 -24.055.046 -17.030.307 -9.147.983
Pazarlama Giderleri
23 -21.285.745 -11.005.412 -9.184.107 -4.654.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 7.519.660 3.080.835 3.259.024 2.310.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -36.315.949 -16.335.832 -17.632.233 -7.888.241
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
125.519.057 72.177.531 50.380.498 25.514.295
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 514.259 444.744 171.420 103.264
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
126.033.316 72.622.275 50.551.918 25.617.559
Finansman Gelirleri
27 17.012.113 6.314.900 6.620.889 994.010
Finansman Giderleri
28 -77.863.984 -36.855.070 -33.708.757 -15.253.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.181.445 42.082.105 23.464.050 11.357.855
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32.986.850 31.306.902 17.583.651 12.104.820
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -11.140.279 -5.263.477 -8.083.510 -1.511.324
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 44.127.129 36.570.379 25.667.161 13.616.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
98.168.295 73.389.007 41.047.701 23.462.675
DÖNEM KARI (ZARARI)
98.168.295 73.389.007 41.047.701 23.462.675
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.795.980 7.452.114 9.315.286 2.627.506
Ana Ortaklık Payları
82.372.315 65.936.893 31.732.415 20.835.169
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 30 2,28810000 1,83160000 0,88150000 0,57880000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.546.039 -28.835.772 -20.838.832 -16.359.155
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.732.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.813.381 -28.835.772 -20.838.832 -16.359.155
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.461.001 -1.382.186 -640.999 408.887
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
6.461.001 -1.382.186 -640.999 408.887
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
6.461.001 -1.382.186 -640.999 408.887
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.085.038 -30.217.958 -21.479.831 -15.950.268
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
84.083.257 43.171.049 19.567.870 7.512.407
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
71.136.954 35.718.935 14.510.431 4.884.901
Ana Ortaklık Payları
12.946.303 7.452.114 5.057.439 2.627.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218739


BIST