Advertisement

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.836.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 108.559.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00034 3.467.520 31.271.360,000 901,83647 C Grubu C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00042 3.120.768 28.144.224,000 901,83647 C Grubu C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 Nâma
C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 4.247.712 38.307.416,000 901,83647 C Grubu C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 10.836.000 97.723.000,000 901,83647

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 35.061.019,98
Özel Fonlar (TL) 61.506.957
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.155.023,02


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.08.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 18.11.2022
SPK Başvuru Tarihi 03.08.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 10.836.000 TL'den 108.559.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2022 tarih ve 68/1653 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi .pdf
EK: 2 tadil metni.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081420


BIST