Advertisement

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/11/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/11/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Altera Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Silikon ve Plastik Bazlı Hammaddelerden Tıbbi Malzeme ve Medikal Parça Üretimi, Pazarlaması ve Satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
11.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30/11/2022
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
2.750.000 TL Peşin Kalanı (4.400.000) 24 Aya Kadar Vadeli
Edinilen Payların Nominal Tutarı
7.150.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
7.150.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%65
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%65
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%65
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,7950
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,9020
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal değer üzerinden
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Düzeltme Nedeni:
Edinilen Payların Nominal Tutarı ve Toplam Tutar Kısmı 7.150.000 TL olarak düzeltilmiştir. 
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) kısmı %1,9020 olarak düzeltilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.11.2022 tarihinde,
1.     Şirketimiz tarafından halihazırda üretilmeyen silikon ve plastik bazlı hammaddelerden tıbbi malzeme, medikal parça üretimi, pazarlaması Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi fonundan karşılanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081579


BIST