Advertisement

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 135.332.098 106.461.446
Satışların Maliyeti
31 -107.754.417 -97.161.836
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.577.681 9.299.610
BRÜT KAR (ZARAR)
27.577.681 9.299.610
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -4.002.186 -1.909.595
Pazarlama Giderleri
28,33 -740.368 -120.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 37.406.046 12.763.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -44.138.943 -13.947.526
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.102.230 6.085.264
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 872.714 419.800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.974.944 6.505.064
Finansman Gelirleri
37 48.086 301.262
Finansman Giderleri
37 -7.535.071 -1.691.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.487.959 5.114.601
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.107 919.294
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 15.107 919.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.503.066 6.033.895
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.503.066 6.033.895
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.503.066 6.033.895
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.244.896 807.304
Dönem Karı (Zararı)
9.503.066 6.033.895
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 9.503.066 6.033.895
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.578.686 -3.909.602
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 1.642.760 782.557
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.217.000 110.127
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33 -4.217.000 110.127
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
264.367 106.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 264.367 106.475
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.900.437 -3.569.667
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -48.086 -301.262
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 163.584 1.691.725
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 21.362.701 7.166.201
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -11.577.762 -12.126.331
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -11.878 -919.294
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -419.800
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 0 -419.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.326.648 -1.301.737
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.069 -51.854.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -55.069 -51.854.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.325 6.592.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 14.325 6.592.439
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -94.874.046 7.971.125
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -22.136.309 2.573.204
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.531.947 -27.122.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 75.531.947 -27.122.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 769.405 -351.319
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.879.556 53.271.868
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 54.290.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.879.556 -1.018.132
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 6.243.408 9.145.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.940.753 -1.528.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -2.058.261 -1.527.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 117.508 -384
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.244.896 822.556
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.252
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.358.170 -7.063.156
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
879.985 1.214.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 879.985 1.214.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.238.155 -8.277.956
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -17.238.155 -8.267.408
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.348.360 5.142.868
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
73.981.154 8.275.125
Kredilerden Nakit Girişleri
47 73.981.154 8.275.125
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.678.212 -1.429.091
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -27.678.212 -1.429.091
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -293.150 -513.359
Ödenen Faiz
37 -3.709.518 -1.491.069
Alınan Faiz
37 48.086 301.262
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.745.294 -1.112.984
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.745.294 -1.112.984
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 4.048.094 2.571.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.793.388 1.458.911


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 8.793.388 4.048.094
Ticari Alacaklar
313.804.154 297.954.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 313.804.154 297.954.323
Diğer Alacaklar
1.612.128 1.626.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.612.128 1.626.453
Stoklar
10 200.841.643 105.967.597
Peşin Ödenmiş Giderler
82.202.420 60.066.111
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 82.202.420 60.066.111
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 2.422 422.125
Diğer Dönen Varlıklar
18.728.201 16.353.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 18.728.201 16.353.537
ARA TOPLAM
625.984.356 486.438.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
625.984.356 486.438.240
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 147.626.879 132.601.086
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 5.029.387 5.225.906
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
482.874 493.438
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 482.874 493.438
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
153.139.140 138.320.430
TOPLAM VARLIKLAR
779.123.496 624.758.670
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.065.485 41.118.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 103.065.485 41.118.701
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.280.858 29.362.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 4.280.858 29.362.760
Ticari Borçlar
324.292.785 227.398.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 324.292.785 227.398.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.366.083 596.678
Diğer Borçlar
6.998.017 8.877.573
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.609 2.609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.995.408 8.874.964
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24.866.993 18.623.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 24.866.993 18.623.585
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 8.580
Kısa Vadeli Karşılıklar
79.721 66.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 62.136 48.660
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 17.585 17.835
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.217 1.217
ARA TOPLAM
464.951.159 326.053.726
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
464.951.159 326.053.726
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
53.548.771 47.820.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 53.548.771 47.820.229
Uzun Vadeli Karşılıklar
553.234 302.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 553.234 302.343
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.824.086 3.839.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.926.091 51.961.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
522.877.250 378.015.490
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
256.246.246 246.743.180
Ödenmiş Sermaye
30 49.441.217 49.441.217
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 90.596.470 90.596.470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.820.430 69.820.430
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.820.430 69.820.430
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 69.920.900 69.920.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -100.470 -100.470
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.215.969 923.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 33.669.094 19.993.551
Net Dönem Karı veya Zararı
9.503.066 15.967.641
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
256.246.246 246.743.180
TOPLAM KAYNAKLAR
779.123.496 624.758.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.000.000 1.126.145 -68.511 923.871 -51.363 20.044.914 59.975.056 59.975.056
Transferler
30 0 0 0 0 20.044.914 -20.044.914
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 6.033.895 6.033.895 6.033.895
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 6.033.895 6.033.895 6.033.895
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
38.000.000 1.126.145 -68.511 923.871 19.993.551 6.033.895 66.008.951 66.008.951
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.441.217 90.596.470 69.920.900 -100.470 923.871 19.993.551 15.967.641 246.743.180 246.743.180
Transferler
30 0 0 0 0 2.292.098 13.675.543 -15.967.641 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 9.503.066 9.503.066 9.503.066
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 9.503.066 9.503.066 9.503.066
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.441.217 90.596.470 69.920.900 -100.470 3.215.969 33.669.094 9.503.066 256.246.246 256.246.246


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.503.066 6.033.895
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.503.066 6.033.895
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.503.066 6.033.895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028948


BIST