Advertisement

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Payı Dağıtımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 18.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024 Peşin 0,1500000 15 10 0,1350000 13,5
B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 Peşin 0,1500000 15 10 0,1350000 13,5

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 06.06.2022 06.06.2022 08.06.2022 07.06.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024 0 0
B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 0 0

Ek Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda
Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre düzenlenen 2021 yılı finansal tablolarımızda net dönem karımız 3.898.408 TL olup Yasal kayıtlara göre düzenlenmiş mali tablolarımızda ise net dönem karımız 3.955.480,96 TL 'dir. TMS'ye göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 3.898.408 TL tutarındaki net dönem karından
? 197.774,05 TL tutarında I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,
? 1.402.500,00 TL tutarında Ortaklara Birinci Kar Payı olarak nakden dağıtılmasına ( 28.050.000 TL çıkarılmış sermayenin %5'i)
? 2.298.133,95 TL tutarında kalan kardan 229.813,40 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve kalan net 2.068.320,55 TL'nin Ortaklara İkinci Kar Payı olarak nakden dağıtılmasına,
? 810.347,40 TL tutarında Geçmiş Yıllar Karları'ndan 73.667,95 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak kalan net 736.679,45 TL tutarında Ortaklara nakden dağıtılmasına,
? 4.207.500,00 TL tutarında toplam dağıtılacak kar payının (1 TL nominal değerli her bir paya isabet eden kar payı tutarı brüt 0,15 TL) tespit edilmesine,
Temettü bedellerinin 6 Haziran 2022 tarihinden başlanarak nakden dağıtılmasına, Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtımı önerisi Genel Kurulumuz onayına sunuldu. Toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.578.999,14 TL'lik kabul oyları neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 28.050.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 510.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 5.225.708 5.273.508,72
4. Vergiler ( - ) -1.327.300 -1.318.027,76
5. Net Dönem Kârı 3.898.408 3.955.480,96
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -197.774,05 -197.774,05
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.700.633,95 3.757.706,91
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 3.700.633,95 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.700.633,95 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.402.500 0
* Nakit 1.402.500 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 2.298.133,95 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 303.481,34 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 57.072,96
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 810.347,4 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 66,17 0 0 0,135 13,5
B Grubu 4.207.433,83 0 1,14 0,135 13,5
TOPLAM 4.207.500 0 1,14 0,135 13,5

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031325


BIST