Advertisement

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
Yönetim kurulumuzun 18.01.2021 tarihinde başlatılan tahsisli sermaye artışına ilişkin olarak revize edilen 03.03.2021 tarih 13 Sayılı kararının (b) maddesi
"b)  Şirket'imizin işletme sermayesi ve potansiyel yatırımlarını daha güçlü özkaynak ile finanse edebilmesi amacıyla, yönetim kurulu başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE için 20.000.000 TL' sı aktarılacağı taahhüt edilen nakdi fon"
Yönetim kurulumuzun 24.03.2021 tarih 2021-15 sayılı kararının 1 inci maddesi
"1- Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin yönetim kurulu başkanı Sn. Ali Haydar GÜÇLÜ' nün sahip olduğu 2.775.000 adet payın, 3.08 USD birim fiyattan 8.547.000 USD toplam bedelle nakden satın alınmasına," karar verilmiş olması nedeni ile 24.03.2021 tarihinde imza altına alınan bağlayıcı anlaşma kapsamında işlemlerin 08.04.2021 tarihinde tamamlanmasına karar verilmiştir.
Buna göre özetle
Tahsisli sermaye artırıma ilişkin Kurul sürecinin halen devam ediyor olması ve 24.03.2021 tarihinde imza altına alınan bağlayıcı anlaşma hükümleri çerçevesinde tamamlanma süresinin sona erecek olması nedeni ile
* Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE' nin Şirket'e aktaracağı 20.000.000 TL' sı 07.04.2021 (bugün) tarihinde Şirket hesaplarımıza nakden aktarılmıştır.
* Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tahsisli sermaye artırımı başvurumuzun bu kapsamda güncellenmesine,
* Kurul'ca onaylanması şartı ile artırılan sermaye tutarını temsil edecek 1 TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak, 40.744.519,27 TL satış hasılatına denk gelen nominal değerdeki kısmı Şirket'imizin ortağı Merko Holding A.Ş.' ye, 20.000.000 TL satış hasılatına denk gelen nominal değerdeki kısmı yönetim kurulu başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE' ye  Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında, Borsa İstanbul A.Ş.' nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek fiyattan toptan satış işlemi yolu ile primli olarak  satılmasına yönelik 60.744.519,27 TL karşılık gelecek şekilde tamamının mahsuplaşma şeklinde yapılmasına,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
 
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924621


BIST