Advertisement

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 148.055.900 -13.068.687 243.913.757 80.305 1.052.573 37.401.307 78.018.865 528.454.020 213.808.604 742.262.624
Transferler
3.645.986 74.372.879 -78.018.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
245.547.954 148.485 -15.749.914 229.946.525 169.407.774 399.354.299
Dönem Karı (Zararı)
362.358.292 362.358.292 219.986.486 582.344.778
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
13.068.687 13.068.687 -5.688.531 7.380.156
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-139.385.722 -139.385.722 -93.680.374 -233.066.096
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
938.459 938.459 938.459
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 148.055.900 489.461.711 228.790 -15.749.914 4.698.559 -26.673.077 362.358.292 995.380.261 503.833.949 1.499.214.210
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 472.216.507 1.399.816.661 244.012 -170.167.214 61.260.002 -27.696.688 611.988.465 2.380.661.844 2.012.714.133 4.393.375.977
Transferler
2.862.284 609.126.280 -611.988.564
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
252.139 10.134.619 10.386.758 10.386.758
Dönem Karı (Zararı)
69.031.216 69.031.216 69.031.216
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-33.527.985 -33.527.985 -33.527.985
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
41.646 -41.886.426 -89.119.086 -130.963.866 36.854.883 -94.108.983
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 -33.527.985 472.216.507 1.399.816.661 537.797 -201.919.021 64.122.286 492.310.506 69.031.216 2.295.587.967 2.049.569.016 4.345.156.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-155.983.807 -514.511.207
Dönem Karı (Zararı)
69.031.216 362.358.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-138.587.086 -997.046.573
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 30.400.005 5.080.381
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
578.511 214.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 578.511 214.978
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.025.258 -3.147.473
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.025.258 -3.147.473
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-88.666.005 -614.998.022
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-31.751.808 -15.791.059
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-56.914.197 -599.206.963
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-23.692.275 -130.205.968
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-64.834 -82.906
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -64.834 -82.906
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-55.117.230 -253.907.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-87.360.942 120.124.048
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.185.077 -7.075.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.185.077 -7.075.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-310.731 -9.881.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-310.731 -9.881.200
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
72.259 3.774.447
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.403.365 -22.108.604
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.875.485 36.417.342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.875.485 36.417.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
729.724 116.183
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-173.645 36.830.141
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-173.645 36.830.141
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-22.102.762 -3.095.475
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.111.860 85.146.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.877.049 -13.342.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.234.811 98.489.012
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-156.916.812 -514.564.233
Alınan Faiz
2.025.258 3.147.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -33.443
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -1.092.253 -3.061.004
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-714.927.641 -69.299.739
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.350.319 626.785
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.350.319 626.785
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.885.033 -73.572.510
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.885.033 -73.572.510
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-650.357.089 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.964.162 3.645.986
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
187.329.568 438.098.594
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-33.527.985 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.527.985 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 13.068.687
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
240.271.623 422.913.981
Kredilerden Nakit Girişleri
240.271.623 422.913.981
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
20.113.940
Ödenen Faiz
-19.414.070 -18.048.014
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-683.581.880 -145.712.352
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-683.581.880 -145.712.352
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
829.799.458 217.704.672
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
146.217.578 71.992.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
146.217.578 829.799.458
Finansal Yatırımlar
3 707.169.408 0
Ticari Alacaklar
446.001.765 444.816.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
446.001.765 444.816.688
Diğer Alacaklar
1.560.027 1.287.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.560.027 1.287.809
Stoklar
3.425.786 3.498.045
Peşin Ödenmiş Giderler
13.422.573 4.435.611
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 5.901.968 4.809.715
Diğer Dönen Varlıklar
12 25.085.285 19.208.236
ARA TOPLAM
1.348.784.390 1.307.855.562
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.348.784.390 1.307.855.562
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
645.514 607.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
645.514 607.001
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 42.854.420 42.854.420
Maddi Duran Varlıklar
7 4.738.281.565 4.701.332.434
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 451.662 201.251
Peşin Ödenmiş Giderler
30.903 614.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.782.264.064 4.745.609.606
TOPLAM VARLIKLAR
6.131.048.454 6.053.465.168
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 137.710.955 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 307.604.529 274.807.328
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 258.397 508.122
Ticari Borçlar
266.149.782 311.025.267
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 69.156.071
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
266.149.782 241.869.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.734.323 1.004.599
Diğer Borçlar
2.121.182 2.294.827
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.121.182 2.294.827
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.644.591 28.747.353
Kısa Vadeli Karşılıklar
422.733 199.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 422.733 199.780
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 795.060 6.029.871
ARA TOPLAM
723.441.552 624.617.147
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
723.441.552 624.617.147
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.029.694.372 979.087.540
Uzun Vadeli Karşılıklar
301.628 367.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 301.628 367.144
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 32.453.919 56.017.360
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.062.449.919 1.035.472.044
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.785.891.471 1.660.089.191
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.295.587.967 2.380.661.844
Ödenmiş Sermaye
13 33.000.000 33.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
13 -33.527.985 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 472.216.507 472.216.507
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.400.354.458 1.400.060.673
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.400.354.458 1.400.060.673
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 1.399.816.661 1.399.816.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 537.797 244.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-201.919.021 -170.167.214
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-201.919.021 -170.167.214
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13 -201.919.021 -170.167.214
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
64.122.286 61.260.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
492.310.506 -27.696.688
Net Dönem Karı veya Zararı
69.031.216 611.988.564
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.049.569.016 2.012.714.133
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.345.156.983 4.393.375.977
TOPLAM KAYNAKLAR
6.131.048.454 6.053.465.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
113.094.662 40.904.939
Satışların Maliyeti
-79.857.010 -16.101.353
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.237.652 24.803.586
BRÜT KAR (ZARAR)
33.237.652 24.803.586
Genel Yönetim Giderleri
14 -17.796.389 -7.515.630
Pazarlama Giderleri
14 0 -976.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 184.350.801 43.002.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -31.026.989 -8.348.858
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
168.765.075 50.965.370
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 79.775 632.590.488
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -14.941 -14.332.967
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
168.829.909 669.222.891
Finansman Gelirleri
17 121.199.506 11.954.506
Finansman Giderleri
17 -192.935.583 -105.415.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
97.093.832 575.762.301
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.983.502 6.582.477
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -4.983.502 6.582.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
92.110.330 582.344.778
DÖNEM KARI (ZARARI)
92.110.330 582.344.778
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.079.114 219.986.486
Ana Ortaklık Payları
69.031.216 362.358.292
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 19 2,09000000 10,98000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
336.858 245.716.481
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 245.547.954
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 421.072 218.867
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-84.214 -50.340
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-84.214 -50.340
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-19.877.148 -12.127.433
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.937.330 3.622.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.814.478 -15.749.913
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-25.814.478 -15.749.913
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.540.290 233.589.048
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.570.040 815.933.826
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.847.934 305.975.185
Ana Ortaklık Payları
65.722.106 509.958.641http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028980


BIST