NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2017 Perşembe, 20:49
NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26.1 428.232.922 305.589.090 185.465.097 121.197.208
Satışların Maliyeti
26.2 -295.295.495 -214.743.990 -113.185.470 -83.304.993
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
132.937.427 90.845.100 72.279.627 37.892.215
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
132.937.427 90.845.100 72.279.627 37.892.215
Genel Yönetim Giderleri
27.1 -82.919.030 -68.994.913 -29.880.381 -23.118.552
Pazarlama Giderleri
27.2 -16.418.102 -15.489.626 -5.774.329 -5.866.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.1 23.561.003 10.501.083 9.037.819 3.577.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29.2 -7.937.592 -6.638.239 -1.994.275 -2.417.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.223.706 10.223.405 43.668.461 10.067.256
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30.1 2.445.719 3.823.873 879.387 1.396.076
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30.2 -2.370 -319.051 0 -89.686
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 1.212.525 -231.172 1.733.400 119.488
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.879.580 13.497.055 46.281.248 11.493.134
Finansman Gelirleri
31.1 28.337.929 32.276.295 10.240.254 9.657.123
Finansman Giderleri
31.2 -86.731.407 -56.949.137 -33.451.549 -18.816.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.513.898 -11.175.787 23.069.953 2.333.605
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.233.691 5.560.823 -5.856.717 1.549.639
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -1.467.078 -4.118.100 -303.291 -1.288.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 5.700.769 9.678.923 -5.553.426 2.838.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.280.207 -5.614.964 17.213.236 3.883.244
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.2 -1.016.493 -827.050 381.473 92.690
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.296.700 -6.442.014 17.594.709 3.975.934
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 -3.826.882 7.163.453 -627.840 2.360.419
Ana Ortaklık Payları
34 1.530.182 -13.605.467 18.222.549 1.615.515
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00429300 -0,03719900 0,05112100 0,00341900
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00714400 -0,03493800 0,05005100 0,00322300
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00285200 -0,00226100 0,00107000 0,00019600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 0 -70.465.400 -1.814.381 711.925.209 -813.695 22.522.215 31.762.677 110.744.279 347.448.396 66.056.891 1.639.924.806 399.466.232 2.039.391.038
Transferler
66.056.891 -66.056.891 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.161 2.714.058 -13.605.467 -10.966.570 7.134.620 -3.831.950
Dönem Karı (Zararı)
-13.605.467 -13.605.467 7.163.453 -6.442.014
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.161 2.714.058 2.638.897 -28.833 2.610.064
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
65.916 65.916 318.834 384.750
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-21.673.082 21.673.082 -21.673.082 -21.673.082 -21.673.082
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
660.092 -29.179.349 -508.553 -35.888.130 -64.915.940 91.647.848 26.731.908
Dönem Sonu Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -21.673.082 -70.465.400 -1.154.289 682.745.860 -888.856 22.013.662 34.476.735 132.417.361 356.009.991 -13.605.467 1.542.435.130 498.567.534 2.041.002.664
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -88.337.724 -70.465.400 2.147.113 535.091.278 -896.590 20.545.151 51.345.617 199.082.003 140.425.671 -24.157.793 1.187.337.941 922.759.511 2.110.097.452
Transferler
-8.083.786 -16.074.007 24.157.793 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.386 10.593.791 1.530.182 11.998.587 -3.826.888 8.171.699
Dönem Karı (Zararı)
1.530.182 1.530.182 -3.826.882 -2.296.700
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 98.780 -0,21
USD/TRY 5,5359 -0,89
EUR/TRY 6,3894 -0,56
EUR/USD 1,1521 0,17
FAİZ 25,80 -2,71
ALTIN/ONS 1.224,11 0,15
BRENT 79,14 -1,14
Yukarı