Advertisement

NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27.1 539.814.954 46.265.619
Satışların Maliyeti
27.2 -322.883.686 -67.648.567
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
216.931.268 -21.382.948
BRÜT KAR (ZARAR)
216.931.268 -21.382.948
Genel Yönetim Giderleri
28.1 -68.220.380 -17.771.622
Pazarlama Giderleri
28.2 -11.277.693 -3.952.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 113.824.838 29.237.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -94.392.487 -47.458.835
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
156.865.546 -61.327.624
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 972.683 2.265.751
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -5.014.877 -432.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -570.322 -80.204
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
152.253.030 -59.574.077
Finansman Gelirleri
32.1 300.555.546 23.709.033
Finansman Giderleri
32.2 -532.556.661 -215.040.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-79.748.085 -250.906.032
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.820.367 44.491.707
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -4.102.665 -1.007.831
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -3.717.702 45.499.538
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-87.568.452 -206.414.325
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.2 0 -59.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
-87.568.452 -206.473.968
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.5 3.171.296 -1.600.020
Ana Ortaklık Payları
35 -90.739.748 -204.873.948
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç -0,16092100 -0,36333200
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,16092100 -0,36322600
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 -0,00010600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
468.964.832 -41.373.772
Dönem Karı (Zararı)
35 -87.568.452 -206.473.968
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -87.568.452 -206.414.325
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.2 0 -59.643
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
265.656.736 171.651.330
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 73.349.537 45.885.309
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.217 30.305
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 8.217 30.305
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.032.963 -183.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.977.621 -183.707
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 55.342 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
65.561.546 47.602.286
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 64.819.664 46.999.643
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 7.334.416 2.793.263
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 -6.592.534 -2.190.620
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
138.767.151 146.022.800
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-17.780.380 -22.206.125
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -17.780.380 -22.206.125
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 3.717.702 -45.499.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
370.462.996 29.828.334
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -198.270 2.995.212
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-829.162 -30.235.511
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 23.241 -16.519.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -852.403 -13.715.645
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 0 -1.209.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.439.985 36.473.486
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -377.334 -461.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 33.817.319 36.935.241
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -6.968.762 2.303.731
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 42.209.991 -11.396.113
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.243.323 -8.309.501
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 1.575.955
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 9.243.323 -9.885.456
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 1.136.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 8.790.395 -18.729.079
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.912.268 -3.664.769
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 238.537 123.532
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 5.673.731 -3.788.301
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 274.081.672 27.526.517
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.781.556 32.937.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 -4.921.235 -2.161.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 9.702.791 35.099.240
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
548.551.280 -4.994.304
Ödenen Temettüler
-12.972.661 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
34 -66.613.787 -36.379.468
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-493.651.062 -29.029.600
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
58.750 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
382.743 593.931
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 382.743 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 593.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-487.991.206 -29.343.531
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -348.932.032 -27.620.885
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -139.059.174 -1.722.646
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 18.053.000 720.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -24.154.349 -1.000.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-240.619.798 -73.033.816
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.201.266 10.908.364
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.094.098 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26 -2.094.098 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
323.101.815 46.514.053
Kredilerden Nakit Girişleri
9 323.101.815 46.514.053
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-483.259.124 -68.304.752
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -483.259.124 -68.304.752
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.749.993 -15.151.838
Ödenen Faiz
32 -79.241.338 -60.985.238
Alınan Faiz
32 14.421.674 13.985.595
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-265.306.028 -143.437.188
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.4 9.739.689 31.703.260
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-255.566.339 -111.733.928
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.209.742.349 332.659.077
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 954.176.010 220.925.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 954.176.010 1.209.742.349
Finansal Yatırımlar
8 457.972 259.702
Ticari Alacaklar
222.365.390 214.951.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 87.244 110.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 222.278.146 214.841.426
Diğer Alacaklar
14.301.070 4.615.625
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 71.869 71.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 14.229.201 4.543.756
Stoklar
14 66.859.828 59.891.066
Peşin Ödenmiş Giderler
15 56.619.399 34.277.826
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 66.613.787 43.631.938
Diğer Dönen Varlıklar
25 23.876.655 21.562.804
ARA TOPLAM
1.405.270.111 1.588.933.221
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.405.270.111 1.588.933.221
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 2.383.501 2.383.501
Diğer Alacaklar
11.470.114 10.963.606
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.535.986 9.158.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.934.128 1.804.954
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 204.764.598 186.984.218
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 4.150.117.203 4.144.015.854
Maddi Duran Varlıklar
19 11.071.632.950 10.777.246.676
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 285.980.083 292.802.837
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 200.566.754 61.365.638
Peşin Ödenmiş Giderler
15 275.204.570 339.756.134
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 320.914.609 329.780.013
Diğer Duran Varlıklar
25 21.026.547 18.419.163
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.544.060.929 16.163.717.640
TOPLAM VARLIKLAR
17.949.331.040 17.752.650.861
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 80.972.321 177.934.477
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.280.296.211 1.079.792.800
Ticari Borçlar
467.792.817 470.065.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 467.792.817 470.065.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 37.393.356 28.602.961
Diğer Borçlar
32.598.232 27.789.721
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.930.872 3.692.335
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 28.667.360 24.097.386
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 334.309.658 60.231.548
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 4.102.665 7.051.338
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.813.166 1.448.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 3.333.881 1.024.107
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 479.285 423.943
ARA TOPLAM
2.241.278.426 1.852.916.232
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
33 0 219.519
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.241.278.426 1.853.135.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.028.771.031 2.155.746.944
Ticari Borçlar
10 2.205.371 2.752.978
Diğer Borçlar
12 14.124.706 13.020.949
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 5.874 2.312
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.939.517 8.825.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 10.939.517 8.825.851
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 3.077.327.972 3.082.477.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.133.374.471 5.262.826.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.374.652.897 7.115.962.535
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.833.710.591 9.904.300.602
Ödenmiş Sermaye
26.1 563.875.937 563.875.937
Sermaye Düzeltme Farkları
26.1 410.912.684 410.912.684
Geri Alınmış Paylar (-)
26.9 -236.145.803 -234.051.705
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26.2 -53.739.327 -53.739.327
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.606.100.062 6.638.685.360
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.606.100.062 6.638.685.360
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.8 6.608.340.729 6.640.865.715
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.6 -2.240.667 -2.180.355
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
477.623.258 455.377.861
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.4 477.623.258 455.377.861
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.3 267.135.872 265.041.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.7 1.888.687.656 948.186.791
Net Dönem Karı veya Zararı
35 -90.739.748 910.011.227
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.5 740.967.552 732.387.724
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.574.678.143 10.636.688.326
TOPLAM KAYNAKLAR
17.949.331.040 17.752.650.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -503.638.432 -53.739.327 2.572.364.188 -1.283.894 23.474.759 253.905.628 534.628.501 730.122.985 -489.512.668 4.041.110.361 101.022.006 4.142.132.367
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-13.449.309 -476.063.359 489.512.668 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)