Advertisement

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 7.112.433 -485.840 1.783.032 49.567.693 17.097.905 153.175.533 -321.194 152.854.339
Transferler
17.097.905 -17.097.905
Sermaye Arttırımı
57.173.250 5.699.870 62.873.120 62.873.120
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
101.010 110.006 211.016 -14.973 196.043
Dönem Sonu Bakiyeler
133.404.250 7.569.180 7.112.433 -384.830 1.783.032 66.665.598 110.006 216.259.669 -336.167 215.923.502
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
157.417.015 7.569.180 7.071.645 -1.177.503 2.293.281 41.849.105 28.699.135 243.721.858 36.804.854 280.526.712
Transferler
954.238 27.744.897 -28.699.135
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-691.663 11.471.137 10.779.474 5.831.902 16.611.376
Dönem Sonu Bakiyeler
157.417.015 7.569.180 7.071.645 -1.869.166 3.247.519 69.594.002 11.471.137 254.501.332 42.636.756 297.138.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.793.600 -14.769.083
Dönem Karı (Zararı)
11.471.137 110.006
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
183.428 -1.325.027
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 273.625 145.591
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-668.995 48.834
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 -699.314 48.834
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.319 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.789.466 54.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.789.466 54.318
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-212.947 -852.143
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -212.947 -852.143
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -997.721 -721.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.448.165 -13.554.062
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 62.791 130.887
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.514.841 -770.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -102.163 -71.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.412.678 -699.243
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.658.348 85.899
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 2.684.640 85.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -26.292 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
2.544.723 500.000
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
2.544.723 500.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -6.751.404 -1.015.134
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22 -3.140.520 -3.073.482
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
801.896 1.056.275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 92.832 193.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 709.064 863.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 411.859 -52.929
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
336.325 -1.088.712
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 201.865 60.137
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 134.460 -1.148.849
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 4.373.406 50.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.230.748 -9.376.315
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 1.275.918 -4.936.106
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -14.506.666 -4.440.209
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.793.600 -14.769.083
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.858.027 984.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.436.107 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.436.107 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-945.866 -1.170.246
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -945.866 -1.170.246
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 6.240.000 2.155.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.951.610 65.225.309
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 62.873.120
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 62.873.120
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.559.534 2.914.305
Kredilerden Nakit Girişleri
6 8.559.534 2.914.305
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.041.051 -605.735
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -4.041.051 -605.735
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 12.433.127 43.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.016.037 51.440.980
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.016.037 51.440.980
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.228.687 8.471.543
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.244.724 59.912.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 79.244.724 76.228.687
Ticari Alacaklar
45.301.904 28.693.279
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 214.030 111.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 45.087.874 28.581.412
Diğer Alacaklar
26.379 2.684.942
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 3.225 3.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 23.154 2.681.501
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
9 8.897.800 11.442.523
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
31 8.897.800 11.442.523
Stoklar
10 17.584.444 10.863.359
Peşin Ödenmiş Giderler
22 4.074.011 628.523
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 51.838 1.668.750
Diğer Dönen Varlıklar
18 3.111.036 2.948.709
ARA TOPLAM
158.292.136 135.158.772
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
158.292.136 135.158.772
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 1.154.973 549.444
Diğer Alacaklar
8 51.590 51.374
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.882.816 4.945.606
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 162.994.127 169.234.127
Maddi Duran Varlıklar
13 63.308.621 62.652.290
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
2.413.659 2.432.601
Diğer Maddi Duran Varlıklar
60.894.962 60.219.689
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 14.816 17.848
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 14.816 17.848
Peşin Ödenmiş Giderler
22 20.901.634 21.027.935
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
253.308.577 258.478.624
TOPLAM VARLIKLAR
411.600.713 393.637.396
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6