Advertisement

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

lanması zorunludur." hükmü  gereği, sektörel bazda hazırlanan  05.12.2022 tarihli  portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.     
  
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
  
Saygılarımızla

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084724


BIST