Advertisement

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/12/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkısı beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz yaklaşık 119.400.000 USD  tutarında sipariş almıştır.
Şirketimizin 19.10.2022 tarihli özel durum açıklamasında
Yurtdışından fazlar halinde gerçekleştirilecek boru hatları projelerinin yaklaşık 55.200.000 USD tutarındaki ilk fazlarının boru üretimi ve ihracatına ilişkin siparişlerin alındığı belirtilmiştir.
Projenin ilk fazına yönelik üretim ve sevkiyatlara başlanmıştır.
İlaveten, projenin devamı niteliğinde diğer bir faza ilişkin yaklaşık 119.400.000 USD  tutarındaki sipariş sözleşmesi 06/12/2022 tarihinde imzalanmıştır.
Yeni faza ilişkin alınan siparişle birlikte toplam sipariş tutarı yaklaşık 174.600.000 USD'ye ulaşmıştır.
Boru hatları projelerinin diğer fazlarının alım süreci halen devam etmektedir.
Projenin 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084993


BIST