Advertisement

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 79.528.832 29.352.894 66.833.460 19.550.017
Satışların Maliyeti
22 -36.523.851 -18.153.000 -32.183.000 -12.503.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.004.981 11.199.894 34.650.460 7.047.017
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
43.004.981 11.199.894 34.650.460 7.047.017
Genel Yönetim Giderleri
23 -5.636.281 -3.776.798 -3.575.089 -2.095.122
Pazarlama Giderleri
23 -7.683.881 -2.389.486 -5.973.677 -1.507.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.050.952 351.595 227.972 230.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -11.078.980 -29.927 -10.862.700 24.701
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.656.791 5.355.278 14.466.966 3.699.527
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 0 1.333.000 131.285 970.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -873.884 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.782.907 6.688.278 14.598.251 4.669.527
Finansman Gelirleri
26 26.474.545 1.901.080 17.301.905 974.598
Finansman Giderleri
26 -2.019.555 -964.165 -1.621.375 -427.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.237.897 7.625.193 30.278.781 5.216.996
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.237.897 7.625.193 30.278.781 5.216.996
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.237.897 7.625.193 30.278.781 5.216.996
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
43.237.897 7.625.193 30.278.781 5.216.996
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.455.838 29.315.785
Dönem Karı (Zararı)
43.237.897 7.625.193
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
43.237.897 7.625.193
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-27.198.148 -1.267.599
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 253.430 222.384
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
59.564 -156.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 60.354 -29.556
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 -790 -127.427
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26 76.038 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 76.038 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -27.587.180 -1.333.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -27.587.180 -1.333.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.416.089 22.958.191
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -151.497 -1.879.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -151.497 -1.879.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 915.389 1.019.437
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,11 915.389 1.019.437
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-568.000 1.583.000
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
13 -568.000 1.583.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 3.127.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 9.183.671 -794.976
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 966.564 366.476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 966.564 366.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -46.842 -8.105
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.284.700 19.272.988
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,11 286.009 276.905
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,11 286.009 276.905
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 115.495 -5.534
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.455.838 29.315.785
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.745.618 12.397.393
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -89.413.338 -1.044.082
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-14.461 -1.525
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 -14.461 -1.525
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 64.682.181 13.443.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.275.959 -8.227.145
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.045.500 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 -1.045.500 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 -5.459 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
18 -5.459 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 0 -8.107.610
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
18 0 -8.107.610
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -225.000 -119.535
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-565.739 33.486.033
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-565.739 33.486.033
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.430.338 3.978.015
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
864.599 37.464.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 864.599 1.430.338
Ticari Alacaklar
7 1.519.371 1.204.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.519.371 1.204.606
Diğer Alacaklar
8 195.186 3.122
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 195.186 3.122
Peşin Ödenmiş Giderler
10 346.065 9.529.736
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 346.065 9.529.736
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 2.931 192.063
Diğer Dönen Varlıklar
11 8.671.304 9.589.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 8.671.304 9.589.625
ARA TOPLAM
11.599.456 21.949.490
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 3.870.000 3.302.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.469.456 25.251.490
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 156.520.811 67.107.473
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6 156.520.811 67.107.473
Ticari Alacaklar
7 385.916 549.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 385.916 549.184
Diğer Alacaklar
8 45.331 45.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 25.000 25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.331 20.331
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 913.683.039 950.778.040
Maddi Duran Varlıklar
15 4.511.276 4.638.254
Binalar
15 4.154.760 4.196.550
Taşıtlar
15 294.542 377.842
Mobilya ve Demirbaşlar
15 61.974 63.862
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 527.861 634.819
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.261 7.294
Bilgisayar Yazılımları
17 2.261 7.294
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.075.676.495 1.023.760.395
TOPLAM VARLIKLAR
1.091.145.951 1.049.011.885
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 92.491 97.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 92.491 97.950
Banka Kredileri
18 92.491 97.950
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
225.916 238.541
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
225.916 238.541
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 225.916 238.541
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 1.093.242 126.678
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.093.242 126.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 159.427 206.269
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.529.301 2.413.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.529.301 2.740.568 148.360.352 11.126.261 415.059.765 415.059.765
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21 11.126.261 -11.126.261 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
21 7.625.193 7.625.193 7.625.193
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -49.535 -49.535 -49.535
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 250.000.000 270.354 -378.786 2.891.481 2.740.568 159.486.613 7.625.193 422.635.423 0 422.635.423
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 250.000.000 -26.310.021 270.354 -512.352 3.556.049 3.260.739 158.966.442 618.432.439 1.007.663.650 1.007.663.650
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar