Advertisement

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 465.853.401 247.752.133 287.118.636 144.721.984
Satışların Maliyeti
20 -381.100.193 -205.195.907 -235.576.589 -118.083.341
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
84.753.208 42.556.226 51.542.047 26.638.643
BRÜT KAR (ZARAR)
84.753.208 42.556.226 51.542.047 26.638.643
Genel Yönetim Giderleri
21 -6.742.933 -2.725.750 -3.574.434 -1.174.695
Pazarlama Giderleri
21 -7.178.998 -4.557.646 -4.293.213 -2.325.816
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.138.110 -591.875 -656.576 -583.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 76.164.254 28.594.271 35.043.997 13.846.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -87.766.506 -37.563.671 -44.625.343 -16.279.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.090.915 25.711.555 33.436.478 20.121.410
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 6.803.240 4.127.129 4.574.782 3.580.480
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.535.489 -1.010.268 -1.674.094 -63.812
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.358.666 28.828.416 36.337.166 23.638.078
Finansman Gelirleri
24 45.073.822 7.869.265 27.805.936 3.484.685
Finansman Giderleri
24 -22.488.042 -15.806.835 -12.599.714 -5.687.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
84.944.446 20.890.846 51.543.388 21.435.127
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.166.401 -5.098.221 -10.533.975 -5.545.727
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -14.835.255 -5.587.804 -8.679.345 -5.311.848
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 668.854 489.583 -1.854.630 -233.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.778.045 15.792.625 41.009.413 15.889.400
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.778.045 15.792.625 41.009.413 15.889.400
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
70.778.045 15.792.625 41.009.413 15.889.400
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.552.502 -20.784.133
Dönem Karı (Zararı)
70.778.045 15.792.625
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
70.778.045 15.792.625
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.806.014 5.993.370
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 2.260.237 1.980.473
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
281.298 582.143
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 836.647 597.663
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -555.349 -15.520
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
985.737 159.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 888.801 355.744
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 96.936 -196.370
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.947.596 3.760.963
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.947.596 3.760.963
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -668.854 -489.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.878.674 -42.510.442
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,5 -70.371.664 -32.462.698
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,8 2.255.053 -5.876
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -124.889.993 -48.099.641
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -51.292.131 -33.615.811
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3,5 95.422.916 63.235.168
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3,8 2.363.124 -4.124.592
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 -321.345 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.955.366 12.563.008
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -18.767.280 -4.332.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11,25 86.722.646 16.895.113
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.294.615 -20.724.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -257.887 -59.686
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.612.596 9.899.466
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
6 1.366.619
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -459.690
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.326.771
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 9.326.771
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.979.215 -162.655
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -16.793.885
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -185.330 -162.655
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 1.195.040
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
151.080.943 8.848.709
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.141.522 1.985.937
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.141.522 1.985.937
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.909.926 18.398.535
Kredilerden Nakit Girişleri
7 9.909.926 18.398.535
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.489.408 -7.960.673
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -11.489.408 -7.960.673
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.106.973 185.873
Ödenen Temettüler
-15.640.474 0
Ödenen Faiz
24 -1.947.596 -3.760.963
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.915.845 -2.035.958
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.915.845 -2.035.958
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.552.184 32.622.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
235.468.029 30.586.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 235.468.029 103.552.184
Finansal Yatırımlar
6 1.914.084 4.160.798
Ticari Alacaklar
3,5 267.543.384 198.008.367
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 22.955.767 16.555.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 244.587.617 181.452.972
Diğer Alacaklar
3,8 1.294.844 3.650.924
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 459.520 465.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 835.324 3.185.119
Türev Araçlar
10 321.345 0
Stoklar
9 232.248.998 106.803.656
Peşin Ödenmiş Giderler
11 70.070.055 17.502.060
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 14.835.255 22.512.369
Diğer Dönen Varlıklar
18 23.873.953 5.106.673
ARA TOPLAM
847.569.947 461.297.031
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
847.569.947 461.297.031
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 13.496.345 12.616.250
Diğer Alacaklar
8 507.356 406.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 507.356 406.329
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 2.508.538 2.512.846
Maddi Duran Varlıklar
12 90.704.501 76.097.481
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 372.084 255.818
Peşin Ödenmiş Giderler
11 402.197 1.678.061
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 402.197 1.678.061
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.609.992 4.518.068
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
112.601.013 98.084.853
TOPLAM VARLIKLAR
960.170.960 559.381.884
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.668.457 18.447.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.668.457 18.447.022
Banka Kredileri
7 1.668.457 18.447.022
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.657.052 19.367.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 24.657.052 19.367.895
Banka Kredileri
7 24.657.052 19.367.895
Ticari Borçlar
5 316.734.263 221.311.347
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 316.734.263 221.311.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.039.746 1.186.791
Diğer Borçlar
3,8 136.129 286.145
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 201.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 136.129 84.325
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 173.408.678 86.686.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 173.408.678 86.686.032
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 14.835.255 22.512.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
16,17 1.621.999 1.135.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 939.900 550.670
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 682.099 585.163
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 14.235.864 12.575.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 14.235.864 12.575.679
ARA TOPLAM
549.337.443 383.509.113
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
549.337.443 383.509.113
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 27.266.167 17.356.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 27.266.167 17.356.241
Banka Kredileri
7 27.266.167 17.356.241
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.758.259 1.918.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.758.259 1.918.366
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 4.879.510 5.306.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.903.936 24.581.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
584.241.379 408.090.608
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
375.929.581 151.291.276
Ödenmiş Sermaye
19 75.000.000 57.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 151.641.522 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.844.333 26.592.094
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 25.844.333 26.592.094
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 28.205.166 28.205.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.360.833 -1.613.072
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 5.847.722 1.320.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 46.817.959 250.668
Net Dönem Karı veya Zararı
70.778.045 65.628.337
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
375.929.581 151.291.276
TOPLAM KAYNAKLAR
960.170.960 559.381.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.500.000 0 -1.180.067 4.603.514 654.184 -994.648 14.225.436 57.808.419 57.808.419
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
118.740 118.740 118.740
Transferler
665.993 13.559.443 -14.225.436 0
Dönem Karı (Zararı)
15.792.625 15.792.625 15.792.625
Sermaye Arttırımı
1.985.937 1.985.937 1.985.937
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
185.873 185.873 185.873
Dönem Sonu Bakiyeler
42.485.937 0 -1.061.327 4.603.514 1.320.177 12.750.668 15.792.625 75.891.594 75.891.594
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
57.500.000 0 -1.613.072 28.205.166 1.320.177 250.668 65.628.337 151.291.276 151.291.276
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-747.761 -747.761 -747.761
Transferler
4.527.545 61.100.792 -65.628.337
Dönem Karı (Zararı)
70.778.045 70.778.045 70.778.045
Sermaye Arttırımı
17.500.000 17.500.000 17.500.000
Kar Payları
-15.640.474 -15.640.474 -15.640.474
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
151.641.522 151.641.522 151.641.522
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.106.973 1.106.973 1.106.973
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 151.641.522 -2.360.833 28.205.166 5.847.722 46.817.959 70.778.045 375.929.581 375.929.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
70.778.045 15.792.625 41.009.413 15.889.400
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
508.764 94.992 2.810 2.312
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-747.761 118.740 -1.380.204 2.890
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.256.525 -23.748 1.383.014 -578
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
149.552 -23.748 276.041 -578
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
1.106.973 0 1.106.973
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
508.764 94.992 2.810 2.312
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.286.809 15.887.617 41.012.223 15.891.712
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
71.286.809 15.887.617 41.012.223 15.891.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052001


BIST