Advertisement

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulunun Temettü 2. Taksit Ödeme Tutar ve Tarihinin Belirlenmesine İlişkin Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 09.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Stopaj kesintisi uygulanmamaktadır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Stopaj kesintisi uygulanmamaktadır.


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PAGYO, TREPGYO00013 1. Taksit 0,3516000 35,16 0 0,3516000 35,16
PAGYO, TREPGYO00013 2. Taksit 0,3516000 35,16 0 0,3516000 35,16
PAGYO, TREPGYO00013 3. Taksit 0,3516000 35,16 0 0,3516000 35,16
PAGYO, TREPGYO00013 TOPLAM 1,0548000 105,48 0 1,0548000 105,48

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 17.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 18.04.2023
2. Taksit 21.09.2023 21.09.2023 25.09.2023 22.09.2023
3. Taksit 21.12.2023 25.12.2023 22.12.2023

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PAGYO, TREPGYO00013 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen kar payı dağıtım önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek Genel Kurulda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulunun 14.04.2023 tarihli toplantısında 2022 yılı temettü ödemesinin ilk taksidinin 17.04.2023 tarihinde 30.589.200 TL olarak ödenmesine, 2. ve 3. taksit tutar ve ödeme zamanlarının daha sonra belirlenerek kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
Bu defa Yönetim Kurulunun 18.09.2023 tarihli toplantısında 2022 yılı temettü ödemesinin 30.589.200 TL tutarındaki ikinci taksidinin ödeme tarihinin 21.09.2023 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Önemli: 3. taksit temettü ödeme tutar ve tarihi temsilen girilmiş olup, 3. ödeme tutar ve tarihi değişiklik arz edebilir. İlgili hususlar konuya ilişkin alınacak Yönetim Kurulu kararı akabinde güncellenecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PAGYO 2022 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 87.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 53.469.093,92
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.837.041.136 122.353.833,88
4. Vergiler ( - ) -605.578 0
5. Net Dönem Kârı 1.837.646.714 122.353.833,88
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 122.353.833,88 122.353.833,88
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 122.353.833,88 122.353.833,88
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 122.353.833,88 122.353.833,88
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 6.117.691,69 6.117.691,69
* Nakit 6.117.691,69 6.117.691,69
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 85.649.908,31 85.649.908,31
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 8.741.760 8.741.760
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 1.737.137.354 21.844.473,88
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 91.767.600 0 75 1,0548 105,48
TOPLAM 91.767.600 0 75 1,0548 105,48

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*)"TTK Madde 519 ? (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır." hükmü gereği, 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamıştır.
(**) İş bu kar dağıtım tablosu ile Esas Sözleşmenin 29. maddesi ile belirtilen "Ortaklık her yıl yıllık dağıtılabilir karın en az %75'ini pay sahiplerine nakden dağıtacaktır." hükmü yerine getirilmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195628


BIST