Advertisement

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 21 Mayıs 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
1) 21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olağan Genel Kurul toplantısında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu üye seçimleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan komitelerin üyelerinin belirlenmesine ve bu bağlamda  
2) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde
  i) Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi'nin 4 üyeden oluşmasına, 
  ii) Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Güven ÖNAL'ın, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi üyeliklerine diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Galip TAŞDEMİR'in, Yönetim Kurulu üyelerinden Engin YAVUZ'un ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü/Yöneticisi olan Yeşim BİLGİNTURAN'ın atanmalarına, 
3) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde
  i) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, 
  ii) Riskin Erken Saptanması Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Güven ÖNAL'ın, Riskin Erken Saptanması Komite üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi Erdal YAVUZ'un atanmalarına, 
4) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde
  i) Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, 
  ii) Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Galip Taşdemir'in,  Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine diğer bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Güven ÖNAL'ın atanmalarına, 
5) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından yerine getirilmesin ve ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına
karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846396


BIST