Advertisement

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 12.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.07.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 0 0
B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.05.2022 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdaki gibidir:
Şirketimizin 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TRFS' ye uygun olarak hazırlanan ve Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 3.561.775,-TL dönem zararı oluştuğundan, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde kar payı dağıtılmamasına, bu hususun Şirketimizin 2021 yılı olağan genel kurulunda görüşülmesine karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031249


BIST