Advertisement

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13.139.585 14.746.738
Satışların Maliyeti
-10.306.217 -12.123.956
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.833.368 2.622.782
BRÜT KAR (ZARAR)
2.833.368 2.622.782
Genel Yönetim Giderleri
-711.448 -366.311
Pazarlama Giderleri
-718.409 -573.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.230.403 1.297.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.960.001 -1.113.832
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
673.913 1.866.519
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.500 3.390
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
675.413 1.869.909
Finansman Gelirleri
136
Finansman Giderleri
-1.592.640 -1.645.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-917.227 224.705
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-282.114 -1.438.088
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-282.114 -1.438.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.199.341 -1.213.383
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.199.341 -1.213.383
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.199.341 -1.213.383
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.100.662 2.298.649
Dönem Karı (Zararı)
-1.199.341 -1.213.383
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.009.240 5.482.447
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
663.384 693.332
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-179.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-179.151
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -459.960
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
551.526
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.011.486
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
201.587
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -3.873.512 1.438.088
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
200.888 3.656.557
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.390
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.390
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
135.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.309.243 -1.970.551
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 11.357.192 -7.341.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.357.192 -7.341.856
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -183.659 571.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-183.659 571.306
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -14.706.865 -4.646.337
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.850.963 7.483.467
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.850.963 7.483.467
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 17.693.538 1.962.869
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.693.538 1.962.869
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.100.662 2.298.513
Alınan Faiz
136
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-999.353 -104.696
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 77.915
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.915
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-347.017 -104.696
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -347.017 -104.696
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.263.855
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
533.604
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.555.387 -2.272.717
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -5.555.387 -299.482
Kredi Geri Ödemele -5.555.387 -299.482
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-327.896
Ödenen Faiz
-1.645.339
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
545.922 -78.764
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
545.922 -78.764
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.000 165.763
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
632.922 86.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 632.922 122.896
Ticari Alacaklar
9 42.347.582 28.895.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 42.347.582 28.895.667
Diğer Alacaklar
10 193.509 193.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 193.509 193.509
Stoklar
11 49.151.677 46.183.961
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.403.431 8.970.423
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.403.431 8.970.423
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.723.746 1.233.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 1.723.746 1.233.962
ARA TOPLAM
100.452.867 85.600.418
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.452.867 85.600.418
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 160.336 160.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 160.336 160.336
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.332.363 1.332.363
Maddi Duran Varlıklar
13 33.681.532 34.066.832
Arazi ve Arsalar
7.228.423 7.228.423
Binalar
13.654.193 13.730.329
Tesis, Makine ve Cihazlar
12.622.111 12.918.625
Taşıtlar
40.680 49.065
Mobilya ve Demirbaşlar
136.125 140.390
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 31.849 34.989
Diğer Haklar
14 31.849 34.989
Peşin Ödenmiş Giderler
12 344 1.167.511
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 344 1.167.511
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.953.056 3.186.563
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.159.480 39.948.594
TOPLAM VARLIKLAR
138.612.347 125.549.012
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 9.317.111 9.607.947
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.786.494 5.939.799
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.786.494 5.939.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.530.617 3.668.148
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.448.851 1.470.630
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.448.851 1.470.630
Ticari Borçlar
9 15.259.208 16.654.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.259.208 16.654.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.413.033 4.581.462
Diğer Borçlar
10 29.028.256 28.491.333
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28.715.809 27.995.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
312.447 495.872
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 42.410.947 26.918.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
42.410.947 26.918.914
Kısa Vadeli Karşılıklar
382.231 346.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
382.231 346.761
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.527.909 3.372.518
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.527.909 3.372.518
ARA TOPLAM
105.787.546 91.443.647
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.787.546 91.443.647
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.218.870 3.556.057
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
769.882 833.884
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
769.882 833.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.448.988 2.722.173
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.281.460 862.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.281.460 862.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.500.330 4.418.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
110.287.876 95.862.473
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 28.324.471 29.686.539
Ödenmiş Sermaye
18 36.600.000 36.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.412.930 1.412.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 7.234.266 7.396.993
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 7.234.266 7.396.993
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 228.336 391.063
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.507.566 2.507.566
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18 2.507.566 2.507.566
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -18.230.950 -14.669.175
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -1.199.341 -3.561.775
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.324.471 29.686.539
TOPLAM KAYNAKLAR
138.612.347 125.549.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 -279.258 2.507.566 -19.565.117 4.895.942 32.577.991 32.577.991
Transferler
4.895.942 -4.895.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
670.321 -3.561.775 -2.891.454 -2.891.454
Dönem Karı (Zararı)
670.321 -3.561.775 -3.561.775 -3.561.775
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
670.321 670.321
Sermaye Arttırımı
36.600.000 36.600.000 36.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 391.064 2.507.566 -14.669.175 -3.561.775 29.686.540 29.686.540
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 391.064 2.507.566 -14.669.175 -3.561.775 29.686.540 29.686.540
Transferler
-3.561.775 3.561.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-162.727 -1.199.341 -1.362.068 -1.362.068
Dönem Karı (Zararı)
-162.727 -1.199.341 -1.199.341 -1.199.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-162.727 -162.727
Dönem Sonu Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 228.336 2.507.566 -18.230.950 -1.199.341 28.324.471 28.324.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.199.341 -1.213.383
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
162.727 57.582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
211.334 71.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-48.607 -14.395
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-48.607 -14.395
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
162.727 57.582
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.036.614 -1.155.801
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.036.614 -1.155.801http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031244


BIST