Advertisement

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2020-09.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin  Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 no ile  tescilli olan "Seyitler Fastplast" markasının Ağaoğlu Sağlık  Ürünleri Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hukuksuz  kullanımını önlemek amacıyla, İzmir Fikri ve Sınai Haklar  Hukuk Mahkemesi'nde 2015/137 E. sayılı dosya ile açtığı  markaya tecavüzün önlenmesi, hükmün ilanı ve şirketimiz  aleyhine İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde  2015/156 E. sayılı dosyada J. Chodacki-A.Mistral Medica  Spolka Jawna tarafından açılan markanın hükümsüzlüğü ve  sicilden terkini konulu davalar İzmir Fikri ve Sınai Haklar  Hukuk Mahkemesi'nde 2015/156 E. sayılı dosyada  birleştirilmiş ve yerel mahkeme şirketimiz tarafından açılan  birleşen davayı kabul etmiş ve asıl dosya davacısının  şirketimiz aleyhine açtığı hükümsüzlük davasını ise  reddetmişti.
Yargıtay'ın,  İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin kararını  bozması ve davanın yeniden görüşülmek üzere ilk derece  mahkemesine gönderilmesi ile 2020/4 E. numarası alan davada  2020/47 K., 09.12.2020 T. Sayılı karar ile "asıl dosya  kapsamında davacının davasının kabulü ile davalı adına  tescilli 2009/01012 no'lu "Seyitler Fastplast" markasının  hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, birleşen dosya  kapsamında davacının davasının reddine, birleşen dosya  kapsamında verilen ihtiyati tedbirin kaldırılmasına" karar  verilmişti. Konu dosyada karar şirketimiz tarafından temyiz  edilmişti.
Şirketimizin  temyiz istemi reddedilmiş ve karar onanmış olup, onama ilamı  21.06.2022 tarihinde şirketimiz vekillerine tebliğ olmuştur.  Şirketimizce karara karşı süresi içerisinde karar düzeltme  kanun yoluna başvurulacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038561


BIST