Advertisement

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay dağıtım tarihinin belirlenmesi bildiriminin revizyonu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Verilecek Menkul Grubu, Verilecek Menkul Kıymet ve Nevi alanlarının tamamlanması.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 41.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 59.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 3.786.589,182 374.450,660 9,88886 1.287.954,350 34,01357 A GRUBU Grubu A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 Nâma
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 37.213.410,818 3.679.983,620 9,88886 12.657.611,370 34,01357 B GRUBU Grubu B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 41.000.000 4.054.434,280 9,88886 13.945.565,720 34,01357

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 22.09.2022

İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 3.402.092,29
Diğer Kar Yedekleri (TL) 652.341,99


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.07.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.09.2022
SPK Başvuru Tarihi 05.07.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 15.09.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 26.09.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 23.09.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin 41.000.000 TL'den 59.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 18.00.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2022 tarih ve 50/1363 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve tadil metni ekte sunulmuştur.
18.000.000,00 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 22.09.2022 olarak belirlenmiştir
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı-59.000.000 TL.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Onaylı Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064362


BIST