Advertisement

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 854.590.874 447.528.183 469.775.888 226.082.087
Satışların Maliyeti
16 -770.725.647 -414.285.596 -422.704.390 -210.761.913
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.865.227 33.242.587 47.071.498 15.320.174
BRÜT KAR (ZARAR)
83.865.227 33.242.587 47.071.498 15.320.174
Genel Yönetim Giderleri
-15.674.345 -9.945.719 -8.071.067 -5.159.009
Pazarlama Giderleri
-1.279.068 -1.648.927 -640.089 -1.405.768
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.835.539 -2.886.983 -2.609.351 -1.441.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 158.952.964 59.710.335 61.954.459 27.567.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -184.699.514 -69.876.316 -81.029.058 -29.979.901
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.329.725 8.594.977 16.676.392 4.901.757
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9.544 0 9.544 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -36.585 0 -36.420
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.339.269 8.558.392 16.685.936 4.865.337
Finansman Gelirleri
778.622 177.254 470.705 169.164
Finansman Giderleri
-6.064.089 -5.932.556 -3.009.073 -4.136.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.053.802 2.803.090 14.147.568 898.134
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.205.788 947.238 -1.040.274 1.096.477
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.205.788 947.238 -1.040.274 1.096.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.848.014 3.750.328 13.107.294 1.994.611
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.848.014 3.750.328 13.107.294 1.994.611
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.848.014 3.750.328 13.107.294 1.994.611
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,59700000 0,08300000 0,29200000 0,04400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.651.595 28.941.564
Dönem Karı (Zararı)
26.848.014 3.750.328
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.186.791 28.525.753
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.901.161 7.558.406
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.306.853 2.459.522
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.463.868 1.530.128
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.988.010 2.906.448
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.196 -8.454
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.991.206 2.914.902
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
48.321.111 15.018.487
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.205.788 -947.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-86.317.193 -3.134.709
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-202.261.022 -25.480.160
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-202.261.022 -25.480.160
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.293.194 -3.078.787
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.293.194 -3.078.787
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-53.759.564 -36.086.829
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
163.332.096 59.413.906
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
163.332.096 59.413.906
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.664.491 2.097.161
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.717.612 29.141.372
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.066.017 -199.808
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.941.614 -18.072.770
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.525 22.791
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 15.525 22.791
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.085.347 -18.104.015
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -12.029.158 -11.956.522
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -11.056.189 -6.147.493
Alınan Faiz
3.196 8.454
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-874.988 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.846.252 -13.357.754
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.806.824 1.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.969.366 -11.791.776
Ödenen Faiz
-3.991.206 -2.565.978
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.556.233 -2.488.960
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
280.363 290.151
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.836.596 -2.198.809
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.301.273 4.156.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.137.869 1.957.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.137.869 8.301.273
Ticari Alacaklar
386.995.617 182.064.101
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 386.305.595 181.857.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 690.022 206.677
Diğer Alacaklar
246.428 247.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
246.428 247.489
Stoklar
7 191.046.439 147.593.728
Peşin Ödenmiş Giderler
8 23.970.481 11.698.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
160 626
Diğer Dönen Varlıklar
14 421.987 1.398.987
ARA TOPLAM
636.818.981 351.304.965
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
636.818.981 351.304.965
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Maddi Duran Varlıklar
9 83.018.422 78.721.240
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 36.033.651 27.162.172
Peşin Ödenmiş Giderler
874.988 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 7.518.410 9.928.193
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
127.450.435 115.816.569
TOPLAM VARLIKLAR
764.269.416 467.121.534
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 9.514.186 12.361.913
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 17.652.990 9.688.315
Ticari Borçlar
585.777.108 371.173.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 21.681.078 13.844.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 564.096.030 357.328.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 9.919.274 5.940.755
Diğer Borçlar
269.644 159.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
269.644 159.028
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.538.128 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.205.256 3.408.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.478.256 2.588.539
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 727.000 820.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 9.157.297 4.041.645
ARA TOPLAM
638.033.883 406.773.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
638.033.883 406.773.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 38.854.465 8.133.955
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 6.921.576
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.770.905 10.189.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 14.770.905 10.189.734
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.546.946 18.323.689
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
698.580.829 425.096.931
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.688.587 42.024.603
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.862.442 -5.678.412
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
513.737 513.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.136.775 10.178.350
Net Dönem Karı veya Zararı
26.848.014 -8.041.575
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.688.587 42.024.603
TOPLAM KAYNAKLAR
764.269.416 467.121.534


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 52.503 -2.913.770 -237.268 10.929.355 52.830.820 52.830.820
Transferler
513.737 10.415.618 -10.929.355 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.338.322 3.750.328 2.412.006 2.412.006
Dönem Karı (Zararı)
3.750.328 3.750.328 3.750.328
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.338.322 -1.338.322 -1.338.322
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 52.503 -4.252.092 513.737 10.178.350 3.750.328 55.242.826 55.242.826
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 52.503 -5.678.412 513.737 10.178.350 -8.041.575 42.024.603 42.024.603
Transferler
-8.041.575 8.041.575 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.184.030 26.848.014 23.663.984 23.663.984
Dönem Karı (Zararı)
26.848.014 26.848.014 26.848.014
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.184.030 -3.184.030 -3.184.030
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 52.503 -8.862.442 513.737 2.136.775 26.848.014 65.688.587 65.688.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
26.848.014 3.750.328 13.107.294 1.994.611
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.184.030 -1.338.322 -715.924 -647.120
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.980.038 -1.672.903 -894.905 -808.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
796.008 334.581 178.981 161.780
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
796.008 334.581 178.981 161.780
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.184.030 -1.338.322 -715.924 -647.120
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.663.984 2.412.006 12.391.370 1.347.491
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.663.984 2.412.006 12.391.370 1.347.491http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052006


BIST