Advertisement

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/12/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Myth Yapay Zeka ve Tekstil A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım ve program geliştirme
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
-
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.12.2022 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
-
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
350.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
-
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0001
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0002
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ürün geliştirme süreçlerini kısaltıp, operasyon verimliliğini arttırması suretiyle olumlu etkilemesi beklenmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sermaye artırımı ile yeni ihraç edilen paylar devralınacaktır
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuluçka girişimine yatırım şeklinde gerçekleşecektir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

   Şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., yapay zeka kullanarak desen tasarımı yapmaya imkan sağlayan bir teknoloji şirketi olan Myth Yapay Zeka ve Tekstil A.Ş. kuluçka girişimine yatırım yapma amacı ile 07.12.2022 tarihinde söz konusu şirketle ön protokol imzalamıştır. Ön protokol ile belirlenen yatırım tutarı 350.000 TL olup, taraflar 30.12.2022 tarihine kadar Hissedarlar Sözleşmesi imzalanacağını, yatırım ve hisse devirleri ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirileceğini taahhüt etmişlerdir. Hissedarlar Sözleşmesi ile ilgili detaylar imzalandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085146


BIST