TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

24 Nisan 2019 Çarşamba, 22:55
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 11.099 572.392 -3.233.144 33.350.347 33.350.347
Transferler
-3.233.144 3.233.144
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.711 13.522.794 13.519.083 13.519.083
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 7.388 -2.660.752 13.522.794 46.869.430 46.869.430
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -14.102 -2.660.752 10.919.027 44.244.173 44.244.173
Transferler
10.919.027 -10.919.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.079.768 -2.064.471 -2.064.471
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.297
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 1.195 8.258.275 -2.079.768 42.179.702 42.179.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.351.304 -24.691.550
Dönem Karı (Zararı)
-2.079.768 13.522.794
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 -2.079.768 13.522.794
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
116.582 51.900
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
78.328 39.973
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.166 11.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.166 11.523
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.088 404
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -201
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27.088 605
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
612.429 -38.255.103
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.960 14.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -100.960 14.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.214 -3.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.214 -3.167
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.391.045 -14.025.346
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -1.670.237 -111.150
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.057.156 316.399
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.085.863 50.086
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 28.707 266.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
78.401 146.218
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-287.189 4.249.050
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -30.000 4.249.050
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -257.189 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 5.317.000 -24.516.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-273.171 -4.325.807
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -92.057 -4.325.807
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -181.114 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.350.757 -24.680.409
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-547 -11.141
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.999 681.340
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -8.037
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -8.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.999 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.999 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 689.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.579 19.229.854
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.481.632 20.962.989
Kredilerden Nakit Girişleri
18 3.481.632 20.962.989
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.397.353 -1.733.135
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -3.397.353 -1.733.135
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.700 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.315.724 -4.780.356
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.315.724 -4.780.356
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 1.605.536 8.576.819
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 289.812 3.796.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 289.812 1.605.536
Ticari Alacaklar
100.960 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 100.960 0
Diğer Alacaklar
59.125 55.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 59.125 55.911
Stoklar
8 95.892.909 94.501.864
Peşin Ödenmiş Giderler
2.529.519 859.282
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 1.758.608 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 770.911 859.282
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23.769 23.222
Diğer Dönen Varlıklar
8.783.435 8.691.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 8.783.435 8.691.378
ARA TOPLAM
107.679.529 105.737.193
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.679.529 105.737.193
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 585.797 622.047
Kullanım Hakkı Varlıkları
483.236 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.343 6.250
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.074.376 628.297
TOPLAM VARLIKLAR
108.753.905 106.365.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.564.280 920.841
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.564.280 920.841
Banka Kredileri
18 2.564.280 920.841
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.785.011 14.134.643
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 15.785.011 14.134.643
Diğer Finansal Yükümlülükler
18 18.110 37.495
Ticari Borçlar
107.950 1.165.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 1.085.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 107.950 79.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
171.297 92.896
Diğer Borçlar
10.854.045 11.141.234
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 10.632.610 10.662.610
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 221.435 478.624
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24.631.856 19.314.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 24.631.856 19.314.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
167.227 167.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
54.980 54.980
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 112.247 112.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 181.113
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 0 181.113
ARA TOPLAM
54.299.776 47.155.411
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.299.776 47.155.411
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.114.645 14.801.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.114.645 14.801.992
Banka Kredileri
18 12.114.645 14.801.992
Uzun Vadeli Karşılıklar
159.782 163.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
159.782 163.914
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.274.427 14.965.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.574.203 62.121.317
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.179.702 44.244.173
Ödenmiş Sermaye
11 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.195 -14.102
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.195 -14.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.195 -14.102
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.258.275 -2.660.752
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -2.079.768 10.919.027
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.179.702 44.244.173
TOPLAM KAYNAKLAR
108.753.905 106.365.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 44.000 27.944.271
Satışların Maliyeti
13 0 -12.946.623
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.000 14.997.648
BRÜT KAR (ZARAR)
44.000 14.997.648
Genel Yönetim Giderleri
14 -809.270 -722.146
Pazarlama Giderleri
14 -52.941 -858.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 138.913 667.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -102.018 -201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-781.316 14.084.198
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-781.316 14.084.198
Finansman Giderleri
16 -1.298.452 -561.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.079.768 13.522.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.079.768 13.522.794
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.079.768 13.522.794
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.079.768 13.522.794
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.297 -3.711
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.297 -3.711
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.297 -3.711
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.064.471 13.519.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.064.471 13.519.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757817


BIST
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 86.771 -0,03
USD/TRY 6,0293 -0,04
EUR/TRY 6,7469 0,04
EUR/USD 1,1171 0,03
FAİZ 25,72 -1,46
ALTIN/ONS 1.277,74 -0,01
BRENT 71,97 -0,33
Yukarı