Advertisement

TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Serrmaye Artırımı ve Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.11.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 70.500.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGYO00015 3.000.000 4.050.000,000 135,00000 B Grubu B Grubu, TDGYO, TRETGYO00023 Hamiline
B Grubu, TDGYO, TRETGYO00023 27.000.000 36.450.000,000 135,00000 B Grubu B Grubu, TDGYO, TRETGYO00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 30.000.000 40.500.000,000 135,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 40.500.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8. madde
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.11.2022
SPK Başvuru Tarihi 22.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.11.2022 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır
1. Şirketimizin 30.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 150.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %135 oranında iç kaynaklardan bedelsiz olarak 70.500.000 TL'ye çıkarılmasına ve 40.500.000 TL artırılan sermayenin tamamının ?Geçmiş Yıl Karları' ndan ve aşağıda belirtilen yıllar ve tutarlarda karşılanmasına,
-2015 Yılı Dağıtılabilir Karın Tamamı: 325.242,13 TL
-2016 Yılı Dağıtılabilir Karın Tamamı: 308.567,29 TL
-2018 Yılı Dağıtılabilir Karın Tamamı: 11.651.080,76 TL
-2019 Yılı Dağıtılabilir Karın Tamamı: 9.263.859,39 TL
-2020 Yılı Dağıtılabilir Karın : 18.951.250,43TL'lık kısmı
2. Bedelsiz olarak artırılan 40.500.000.-TL sermayenin tamamının yasal defter ve kayıtlarda bulunan ?Geçmiş Yıl Karları' ndan karşılanmasına,
3. Artırılan 40.500.000-TL'lik sermayeyi temsil edecek payların tüm pay sahiplerine Şirketimiz sermayesindeki payları oranında dağıtılmasına, her biri 1 TL itibari değerde B grubu hamiline yazılı kaydi pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne (Kaydi Sistem Esaslarına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemelerine) uygun şekilde dağıtılmasına,
4. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 2022-2026 (5 yıl) yılları için 150.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli iznin alınmasına,
5. Ek'te yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 8'inci maddesinin tadil tasarısının kabulüne ve gerekli uygun görüşün alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
6. Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve bedelsiz sermaye artışına ilişkin ilgili kurumlar nezdinde başvuru, tescil ve gerekli tüm işlerin Şirket Yetkililerince yürütülmesine ve bu konularda yetkilendirilmelerine
mevcutların oybirliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081486


BIST