Advertisement

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gündemde alan hak kullanım süreçlerine 'Kar Payı Dağıtımı' maddesi eklenmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 14.09.2023
Genel Kurul Tarihi 10.10.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.10.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres DUDULLU OSB MAH. İMES-501 SK. NO: 2, 34776 BOF HOTELS

Gündem Maddeleri
1 - Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi
2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun ve görüşün okunması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tablolarının okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması
5 - 2022 yılı hesap döneminde görevli olan yönetim kurulu üyelerinin,şirketin faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulunun aldığı kar dağıtım kararının müzakere edilerek onaya sunulması
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret,ikramiye,pirim ve huzur hakkının müzakere edilerek belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca ,denetimden sorumlu komite tarafından önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin alınan,yönetim kurulu kararının onaya sunulması
10 - Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi
11 - II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,2022 yılı içerisinde şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
12 - II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
14 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 G.K. Bilgilendirme Dosyası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2022 Gündem Maddeleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname 2022...pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 14.09.2023 tarihli ve 2023/13 nolu almış olduğu karara istinaden 10.10.2023 tarihinde saat 11:00'da, Dudullu OSB Mh.İmes-501 Sk No:2 Bof Hotels İstanbul/Ümraniye adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195311


BIST