TVRadyo

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

08 Şubat 2018 Perşembe, 20:35
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 0 0 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 0 0 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 0 0 0 0
D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 0 0 0 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 0 0
D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere
Şirketimizin 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 1.135.532.329,14 TL olduğu, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 2.370.578.044,73 TL olduğu,
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II. 19.1 sayılı Kâr Payı tebliği uyarınca, Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kar olan 1.135.532.329.14 TL'nin kar dağıtımına esas alınmasına,
2. II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 11/1 maddesi uyarınca, Şirketimizin geçmiş yıllar zararlarının öncelikli olarak mahsup edilmesi gereken dönem karı hariç mevcut kaynaklarının yeterli olduğu dolayısı ile kar dağıtım tablosunda indirilecek geçmiş yıllar zararı bulunmadığı,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2017 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,
4. Şirketimizin bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi amacıyla 1.135.532.329,14 TL net karın fevkalade (olağanüstü) yedek akçe olarak ayrılması hususunda Şirketimiz ana sözleşmesinin hükümlerine tabi olarak, teklifte bulunması,
Kararlaştırılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 2017 Dividend Distribution Table.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.644.962.854
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.478.326.877,97 2.972.044.000,16
4. Vergiler ( - ) 342.794.548,83 601.465.955,43
5. Net Dönem Kârı 1.135.532.329,14 2.370.578.044,73
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.135.532.329,14 2.370.578.044,73
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 16.667.606,78
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.152.199.935,92
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 1.135.532.329,14 2.370.578.044,73
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
D Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659106


BIST
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 87.143 -3,46
USD/TRY 5,8430 0,15
EUR/TRY 6,6744 0,46
EUR/USD 1,1380 0,03
FAİZ 27,75 -1,84
ALTIN/ONS 1.175,33 0,10
BRENT 71,35 -0,11
Yukarı