Advertisement

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 10.02.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Konuya ilişkin detaylı açıklamalar ekli kar dağıtım tablosunda yer almaktadır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00028 Peşin 1,8737469 187,37469 0 1,8737469 187,37469
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00036 Peşin 1,8737469 187,37469 5 1,7800595 178,00595
C Grubu, TTRAK, TRETTRK00010 Peşin 1,8737469 187,37469 15 1,5926848 159,26848

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 20.03.2020 24.03.2020 23.03.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00028 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00036 0 0
C Grubu, TTRAK, TRETTRK00010 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10 Şubat 2020 tarihli toplantısında, 2019 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 20 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Mart ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Kar Dağıtım Tablosu-2020 - son.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 53.369.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 135.620.450,25
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 109.257.672 46.504.585,95
4. Vergiler ( - ) -2.635.794 0
5. Net Dönem Kârı 111.893.466 46.504.585,95
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 111.893.466 46.504.585,95
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.880.662
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 113.774.128 46.504.585,95
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 68.264.476,8 2.668.450
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 31.735.523,2 39.851.032,68
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 9.733.155 3.985.103,27
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 2.160.311 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 57.480.517,32

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 37.500.000 33,51 1,87375 187,37469
B Grubu 37.500.000 33,51 1,78006 178,00596
C Grubu 25.000.000 22,34 1,59268 159,26849
TOPLAM 100.000.000 89,37

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
1. Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
2. A Grubu hisseler tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.
3. Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortağımız Şirketimizin Avusturya merkezli yabancı ortağı B Grubu hisse sahibi CNHI Österreich firmasıdır. Avusturya ile yapılmış bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 10. maddesi ile Protokol'ün IX. maddesi gereği Türkiye'de mukim bir şirketin ödediği temettüler yönünden tevkifat oranının %5 olacağı belirlenmiştir. B Grubu hisseler için net temettü bu oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.
4. C grubu hisseler için net temettü tutarı, tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %15 stopaj oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818325


BIST

Kapat