Advertisement

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.04.2022
Genel Kurul Tarihi 16.06.2022
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması
4 - 2021 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
6 - T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9., 17. ve 19. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
7 - 2021 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketimizce 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2022 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının 2021 Turkcell Türkiye segmenti gelirinin %1'ini aşmayacak şekilde tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
10 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması
11 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması
12 - 2021 faaliyet yılına ilişkin 2021 mali yılı net dönem karının %25'inin dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
14 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2021 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinde