Advertisement

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Yerinin Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 2019 Yılı Genel Kurul Toplantısının yapılacağı Radisson Blu Hotel Yönetiminin halen kapalı olan otelin açılışının Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiği ve genel kurul tarihinde kapalılığının devam edeceğini bildirerek yer tahsisini iptal etmesi üzerine, genel kurul toplantısının Hilton İstanbul Kozyatağı Hotel, Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4 34734 Kadıköy İstanbul adresinde, aynı tarih ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 12.06.2020
Genel Kurul Tarihi 07.07.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Hilton İstanbul Kozyatağı Hotel, Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No:4 34734

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ait Şirket kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - 2019 Yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Türker Proje 2019 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 07072020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 26.06.2020 tarihli kararı ile
07.07.2020 tarihinde Radisson Blu Hotel İstanbul Asia, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi 34758 Ataşehir İstanbul adresinde yapılacak olan 2019 yılı olağan genel kurul toplantımızın, Radisson Blu Hotel Yönetiminin halen kapalı olan otelin açılışının Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiği ve genel kurul tarihinde kapalılığının devam edeceğini bildirerek yer tahsisini iptal etmesi üzerine, Hilton İstanbul Kozyatağı Hotel, Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No:4 34734 Kadıköy İstanbul adresinde, aynı tarih ve saatte yapılmasına verilmiştir.
Güncellenmiş Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ektedir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853201


BIST