Advertisement

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz tarafından yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 400.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.06.2022 tarih ve 32/896 sayılı toplantısında  Başvuru tarihi itibarıyla vadesine iki aydan daha kısa süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması suretiyle, Şirketimize 355.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 355.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, Şirketimize ilk aşamada 318.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, Kalan 37.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verileceği hususlarında karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 318.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır.
 
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038339


BIST