Advertisement

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavan Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Başvuru tarihi itibarıyla vadesine iki aydan daha kısa süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 355.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine karar verilmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 12.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 355.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.06.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 400.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarih ve 32/896 sayılı toplantısında Başvuru tarihi itibarıyla vadesine iki aydan daha kısa süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması suretiyle, Şirketimize 355.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 355.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, Şirketimize ilk aşamada 318.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, Kalan 37.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verileceği hususlarında karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 318.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038338


BIST