Advertisement

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin yurt içinde ve toplam 400.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, Şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2022 tarih ve 68/1656 sayılı toplantısında
- Başvurumuz tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabına eklenmesi yönündeki Şirketimiz talebinin olumlu karşılanması suretiyle, yurt içinde ihraç edilmek üzere başvuru tarihi itibarıyla hesaplanan ihraç limiti tutarı olan 274.250.000 TL dikkate alınarak Şirketimize 270.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 270.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, 
   
- 230.000.000 TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin Şirketimize teslim edilmesine, 40.000.000 TL'lik kısma ilişkin onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verilmesine karar verilmiştir.
 
Şirketimiz tarafından 230.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki açıklamamız ekinde yer almaktadır.
              
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081497


BIST