Advertisement

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavan Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Başvuru tarihi itibarıyla vadesine iki aydan daha kısa süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 270.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine karar verilmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 270.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.11.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.11.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde ve toplam 400.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, Şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2022 tarih ve 68/1656 sayılı toplantısında - Başvurumuz tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabına eklenmesi yönündeki Şirketimiz talebinin olumlu karşılanması suretiyle, yurt içinde ihraç edilmek üzere başvuru tarihi itibarıyla hesaplanan ihraç limiti tutarı olan 274.250.000 TL dikkate alınarak Şirketimize 270.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 270.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, - 230.000.000 TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin Şirketimize teslim edilmesine, 40.000.000 TL'lik kısma ilişkin onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verilmesine karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 230.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081496


BIST