Advertisement

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


15 - 15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - 16. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
17 - 17. Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ulusoy Elektrik - AGM Notification Text (TR).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TRG-Ulusoy Elektrik-Announcement for AGM re FY 2021-051222.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.01.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 tutanak komple ek-1.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 27.12.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.01.2023 tarihinde tescil edilmiş ve kararlar 19.01.2023 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103531


BIST