Advertisement

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ortak sayısının 500'ü aşması nedeniyle  Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Enda'nın payları halka arz olunmuş sayılan şirket statüsüne geçtiğinin tespitine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/427 sayılı toplantısında alınan kararın iptali talebiyle Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 2021/676 Esas sayılı dosyası üzerinden açılan davada, yerel mahkeme tarafından 13.01.2022 tarihinde iptal kararı verildiği öğrenilmiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiş olup, istinaf yolu açıktır.
Öte yandan Enda Yönetim Kurulu'nun 01.11.2021 tarihli toplantısında, şirket pay sahibi sayısının beş yüzü aşmış olması nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması" başlıklı 16. maddesi kapsamında, halka açıklık ortaklık hükümlerine tabi hale gelmiş sayılacak olmasından dolayı, Sermaye Piyasası Kurulu'na yasal süresi içerisinde bildirim yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda, Enda'nın halka açık ortaklık statüsü devam etmekte olup, yukarıda bahse konu dava süreci, Enda'nın halka açık ortaklık statüsünü etkilememektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995711


BIST