Advertisement

YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 72.815.765 -1.941.136 7.307.279 10.000.000 -37.799.454 25.059.941 375.442.395 0 375.442.395
Transferler
-5.000.000 25.059.941 -25.059.941 -5.000.000 -5.000.000
Dönem Karı (Zararı)
66.806.797 66.806.797 0 66.806.797
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.042.286 -2.042.286 -2.042.286
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 72.815.765 -3.983.422 7.307.279 5.000.000 -12.739.513 66.806.797 435.206.906 435.206.906
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 247.322.172 -4.502.621 -136.559.351 7.307.279 -62.818.747 418.431.866 769.180.598 769.180.598
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
130.000.000 9.937.049 278.494.817 -418.431.866
Dönem Karı (Zararı)
571.917.145 571.917.145 571.917.145
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.484.590 18.866.290 15.381.700 15.381.700
Sermaye Arttırımı
42.600.000 42.600.000 42.600.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
489.900.000 489.900.000 489.900.000
Dönem Sonu Bakiyeler
472.600.000 489.900.000 247.322.172 -7.987.211 -117.693.061 17.244.328 215.676.070 571.917.145 1.888.979.443 1.888.979.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.383.257.749 230.885.136
Dönem Karı (Zararı)
571.917.145 66.806.797
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
571.917.145 66.806.797
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
88.581.004 52.553.891
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 7.735.601 13.235.473
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-22.449.632 -48.143.759
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -22.788.967 -25.360.519
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29,9 -161.995 -25.856.122
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 501.330 3.072.882
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
133.576 226.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.864.530 649.744
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.730.954 -423.215
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
137.327.397 78.886.931
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-950.138 -2.303.091
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
138.277.535 81.190.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.643.292 16.882.204
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 41.073.218 16.882.204
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-42.716.510 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -32.508.612 -8.119.726
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.034 -413.761
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-14.034 -413.761
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.027.702.665 113.533.946
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.761.850 -3.774.631
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.668.224 680.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.430.074 -4.454.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.476.273 -5.243.882
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.768.131 -6.684.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.708.142 1.440.270
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.336.387.252 79.443.154
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-351.942.814 22.433.082
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.503.763 1.790.047
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.503.763 1.790.047
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-415.340.317 19.903.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.684.357 389.058
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.702 -6.758.396
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.778.947
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.702 20.551
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
76.453.371 9.893.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.928.648 -4.540.896
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-37.928.648 -4.540.896
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.367.204.516 232.894.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -711.526 -567.505
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -15.341.707 -1.441.993
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.531.517 -3.644.516
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.288.627 590.454
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.288.627 590.454
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.820.144 -4.234.970
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -9.371.547 -3.626.047
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -448.597 -608.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.375.171.357 -119.870.801
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
532.500.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
532.500.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
967.135.778 -81.092.819
Kredilerden Nakit Girişleri
967.135.778 -81.092.819
Ödenen Faiz
-159.885.111 -41.081.072
Alınan Faiz
35.420.690 2.303.090
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.617.909 107.369.819
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.617.909 107.369.819
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 925.233.844 142.238.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 909.615.935 249.608.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 909.615.935 925.233.844
Finansal Yatırımlar
8 427.150.637 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
8 6.667.600 0
Vadeli Mevduatlar
8 420.483.037 0
Ticari Alacaklar
303.957.782 284.431.995
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 4.482.060 2.813.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 299.475.722 281.618.159
Diğer Alacaklar
7.728.578 2.070.436
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 0 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.728.578 2.020.436
Türev Araçlar
9 25.856.122 41.073.218
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 5.402.456
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9 25.856.122 35.670.762
Stoklar
10 2.438.131.526 1.101.744.274
Peşin Ödenmiş Giderler
11 347.144.796 13.043.649
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 347.144.796 13.043.649
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 15.341.707 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 51.730.900 13.146.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
51.730.900 13.146.336
ARA TOPLAM
4.526.657.983 2.380.743.752
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.526.657.983 2.380.743.752
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.275.179 4.839.541
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
1.275.179 4.839.541
Diğer Alacaklar
28 8.284.416 5.466.283
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 8.284.416 5.466.283
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 22.290.000 22.290.000
Maddi Duran Varlıklar
17 410.617.441 410.988.086
Arazi ve Arsalar
80.580.000 80.580.000
Binalar
92.320.359 93.709.786
Tesis, Makine ve Cihazlar
155.043.582 154.287.100
Taşıtlar
4.627.010 4.765.000
Mobilya ve Demirbaşlar
54.971.316 55.209.714
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9.595.824 6.631.598
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
13.347.806 15.673.344
Diğer Maddi Duran Varlıklar
131.544 131.544
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.189.730 1.009.137
Bilgisayar Yazılımları
1.123.416 937.948
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
66.314 71.189
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
443.656.766 444.593.047
TOPLAM VARLIKLAR
4.970.314.749 2.825.336.799
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.119.857.906 1.197.697.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.119.857.906 1.197.697.185
Banka Kredileri
2.042.977.362 1.023.053.113
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.931.283 5.315.351
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
72.949.261 169.328.721
Ticari Borçlar
6 267.940.649 226.436.886
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
267.940.649 226.436.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.500.015 2.815.658
Diğer Borçlar
7 2.893 33.595
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.893 33.595
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 149.970.384 73.517.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
149.970.384 73.517.013
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 31.624.226
Kısa Vadeli Karşılıklar
19,23 3.061.328 4.792.282
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.061.328 4.792.282
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.436.542 780.626
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.436.542 780.626
ARA TOPLAM
2.546.769.717 1.537.697.471
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.546.769.717 1.537.697.471
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 449.441.116 426.466.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 449.441.116 426.466.846
Banka Kredileri
447.452.071 422.872.830
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.989.045 3.594.016
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 10.831.209 4.929.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.831.209 4.929.256
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 74.293.264 87.062.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
534.565.589 518.458.730
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.081.335.306 2.056.156.201
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 1.888.979.443 769.180.598
Ödenmiş Sermaye
20 472.600.000 300.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
489.900.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
239.334.961 242.819.551
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
239.334.961 242.819.551
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
247.322.172 247.322.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.987.211 -4.502.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-117.693.061 -136.559.351
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-117.693.061 -136.559.351
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-117.693.061 -136.559.351
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.244.328 7.307.279
Yasal Yedekler
17.244.328 7.307.279
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
215.676.070 -62.818.747
Net Dönem Karı veya Zararı
571.917.145 418.431.866
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.888.979.443 769.180.598
TOPLAM KAYNAKLAR
4.970.314.749 2.825.336.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 6.343.242.166 900.192.854 2.844.179.184 390.211.054
Satışların Maliyeti
24 -5.470.711.483 -695.058.406 -2.439.115.795 -290.632.309
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
872.530.683 205.134.448 405.063.389 99.578.745
BRÜT KAR (ZARAR)
872.530.683 205.134.448 405.063.389 99.578.745
Genel Yönetim Giderleri
-25.198.518 -13.991.530 -13.648.278 -6.450.173
Pazarlama Giderleri
-122.756.102 -28.673.245 -71.308.749 -15.845.377
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.875.184 -2.358.946 -2.474.549 -1.154.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 102.298.668 35.432.817 35.829.280 8.338.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -10.603.123 -15.675.287 -5.085.709 -2.480.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
812.396.424 179.868.257 348.375.384 81.986.520
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
53.358 413.761 39.324 413.761
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
812.449.782 180.282.018 348.414.708 82.400.281
Finansman Gelirleri
26 197.178.248 41.478.407 111.829.615 25.335.432
Finansman Giderleri
26 -472.135.392 -163.073.354 -197.877.458 -73.432.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
537.492.638 58.687.071 262.366.865 34.303.661
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
34.424.507 8.119.726 20.481.000 13.282.691
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15.698.454 -10.062.417 16.813.374 -8.709.673
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 18.726.053 18.182.143 3.667.626 21.992.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
571.917.145 66.806.797 282.847.865 47.586.352
DÖNEM KARI (ZARARI)
571.917.145 66.806.797 282.847.865 47.586.352
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
571.917.145 66.806.797 282.847.865 47.586.352
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 1,57450000 55,67000000 0,49600000 39,65000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.484.590 -2.042.286 -1.935.674 49.548
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.355.738 -2.552.857 -2.419.593 61.936
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
871.148 510.571 483.919 -12.388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
871.148 510.571 483.919 -12.388
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
18.866.290 0 2.604.472 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.694.127 0 3.509.118 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
25.694.127 0 3.509.118 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.827.837 -904.646
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-6.827.837 -904.646
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.381.700 -2.042.286 668.798 49.548
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
587.298.845 64.764.511 283.516.663 47.635.900
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
587.298.845 64.764.511 283.516.663 47.635.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051982


BIST