YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

09 Kasım 2017 Perşembe, 20:40
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kocaeli ili İzmit İlçesi Turgut Mah. 5143 Ada 2 parsel brüt 4.313,96 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2017
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
9.772.988 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%5,13
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%4,16
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,49
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%5,13
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,33
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%29,95
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
--
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
--
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme Faaliyetlerinde
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
--
Karşı Taraf
Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
--
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal Karşılaştırma Yöntemi ve Maliyet Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
--
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2016 2016_186_KOCAELİ_INNOVIA TERRACE
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Dega Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
9.428.299 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
--
Açıklamalar

09.11.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantımızda
1.) Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Turgut Mah. 5143 Ada, 2 Parselde kayıtlı "Innovia Terrace" adıyla maruf Proje'de Dega Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. tarafından KDV hariç 9.772.988TL olarak değerlemesi yapılan tahsisli alanlar dahil brüt 4.313,96 m2lik 18 adet bağımsız bölümün, Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'ye KDV hariç toplam 9.772.988TL (Dokuzmilyonyediyüzyetmişikibindokuzyüzseksensekiz Türk Lirası) bedelle satımına dair, Kasım 2017 tarihinden itibaren 15 eşit taksit ödeme koşulu ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi akdedilmesine,
2.)Söz konusu işlemin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre
a) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı %0,49
b)Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %5,13
olup,
Yapılacak alış işleminin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %50 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde  önemlilik kriteri taşımadığına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640585


BIST
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 97.538 -1,47
USD/TRY 5,5677 -0,32
EUR/TRY 6,4103 -0,24
EUR/USD 1,1493 -0,07
FAİZ 25,80 -2,71
ALTIN/ONS 1.222,69 0,03
BRENT 78,78 -1,59
Yukarı