TVRadyo

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2017 Perşembe, 20:15
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 20.930.999 1.067.993 253.908.466 253.908.466
Transferler
27 1.067.993 -1.067.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.322 -8.790.422 -8.794.744 -8.794.744
Dönem Karı (Zararı)
27 -8.790.422 -8.790.422 -8.790.422
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.322 -4.322 -4.322
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 65.901 32.660.841 7.033.511
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 16.639.310 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 16.021.531 7.033.511
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 11.097.655 2.708.638
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.479.630 3.549.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 132.885 92.768
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.346.745 3.456.918
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 2.051
ARA TOPLAM
702.554.267 487.330.151
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
702.554.267 487.330.151
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 169.078.660 196.264.522
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 2.583.671 90.110.467
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 2.423.671 89.677.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 160.000 433.380
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 908.632.661 845.320.854
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 104.355.092 99.195.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 804.277.569 746.125.395
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 112.580 98.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 112.580 98.897
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.080.407.572 1.131.794.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.782.961.839 1.619.124.891
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
240.584.930 236.262.858
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Sermaye Düzeltme Farkları
27 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 4.353.384 21.998.992
Net Dönem Karı veya Zararı
27 4.322.072 -17.645.608
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
240.584.930 236.262.858
TOPLAM KAYNAKLAR
2.023.546.769 1.855.387.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 61.634.816 29.075.339 4.060.025 11.912.751
Satışların Maliyeti
28 -39.041.295 -17.979.809 -517.776 -7.935.482
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.593.521 11.095.530 3.542.249 3.977.269
BRÜT KAR (ZARAR)
22.593.521 11.095.530 3.542.249 3.977.269
Genel Yönetim Giderleri
29 -5.969.709 -7.876.776 -2.615.188 -2.413.692
Pazarlama Giderleri
29 -3.764.689 -6.560.032 -928.448 -2.871.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 18.589.915 10.650.367 6.704.690 2.828.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -21.238.238 -12.845.531 -4.712.295 -4.546.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.210.800 -5.536.442 1.991.008 -3.025.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 101.379 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-1.076.358 -2.181.281 -680.684 -402.277
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.134.442 -7.616.344 1.310.324 -3.427.694
Finansman Gelirleri
33 6.018.189 23.165.211 2.986.510 8.762.064
Finansman Giderleri
33 -10.830.559 -24.339.289 -2.928.134 -6.670.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.322.072 -8.790.422 1.368.700 -1.335.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.322.072 -8.790.422 1.368.700 -1.335.695
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.322.072 -8.790.422 1.368.700 -1.335.695
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.322.072 -8.790.422 1.368.700 -1.335.695
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,01840000 -0,03740000 0,00580000 -0,00570000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.322.072 -8.790.422 1.368.700 -1.335.695
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.322.072 -8.790.422 1.368.700 -1.335.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640577


BIST
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 97.988 1,94
USD/TRY 6,2907 1,46
EUR/TRY 7,3950 1,11
EUR/USD 1,1749 -0,24
FAİZ 25,40 0,32
ALTIN/ONS 1.200,04 -0,59
BRENT 78,80 0,13
Yukarı