YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2017 Perşembe, 20:12
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 20.930.999 1.067.993 253.908.466 253.908.466
Transferler
27 1.067.993 -1.607.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.322 -8.790.422 -8.794.744 -8.794.744
Dönem Karı (Zararı)
27 -8.790.422 -8.790.422 -8.790.422
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.322 -4.322 -4.322
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
24.753.128 24.753.128
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 65.901 21.998.992 -8.790.422 245.113.722 24.753.128 269.866.850
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.998.992 -13.409.358 240.499.108 26.838.728 267.337.836
Transferler
27 -13.409.358 13.409.358
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.124.510 1.124.510 -964.247 160.263
Dönem Karı (Zararı)
27 1.124.510 1.124.510 -964.247 160.263
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 8.589.634 1.124.510 241.623.618 25.874.481 267.498.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.993.493 42.008.657
Dönem Karı (Zararı)
160.263 -8.790.422
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
160.263 -8.790.422
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.938.641 -1.099.955
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 276.543 249.927
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
195.684 68.309
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 195.684 68.309
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
759.107 265.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 16.715 49.498
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 742.392 216.427
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.111.850 596.912
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 0 -23.155.774
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 11.956.307 23.528.481
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.549.506 461.693
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -393.963 -237.488
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.269.339 -4.361.809
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -10.757.418 -4.361.809
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
1.488.079 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.076.358 2.181.281
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 1.076.358 2.181.281
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-39.990 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.171.572 -100.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -2.171.572 -100.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.092.397 51.899.034
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 0 16.221
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 36.851.556 59.322.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.022.980 -3.578.699
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -78.065.621 -107.491.736
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -85.623.162 -8.409.971
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.448.331 38.815.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -59.760 237.614
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 47.301.696 1.691.313
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 70.309.619 85.097.681
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.335.414 -13.801.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.333.363 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.051 -13.801.646
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-30.993.493 42.008.657
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.497.677 -188.850.119
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
7 -282.228.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 404.586 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -346.491 -40.070
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 7.541.453 575.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.948 -12.843.806
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
15 0 105.686.511
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-99.923 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.915.056 131.735.844
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
218.033.591 132.108.551
Kredilerden Nakit Girişleri
8 209.813.000 132.108.551
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 8.220.591 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-140.782.087 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-138.653.906 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -2.128.181 0
Ödenen Faiz
8 -54.336.448 -372.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-580.760 -15.105.618
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-580.760 -15.105.618
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 956.795 16.667.797
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 376.035 1.562.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 376.035 956.795
Finansa
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 93.469 -1,28
USD/TRY 5,7718 0,55
EUR/TRY 6,6223 0,50
EUR/USD 1,1468 -0,03
FAİZ 26,05 0,81
ALTIN/ONS 1.232,95 0,22
BRENT 76,41 -0,04
Yukarı