Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artarak 65 milyar 245 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 42,7 artışla 108 milyar 443 milyon lira oldu.

Ocak-nisan döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 yükselerek 320 milyar 994 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 19,2 artarak 393 milyar 773 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi nisanda 43 milyar 198 milyon lira ve ocak-nisan döneminde 72 milyar 779 milyon lira açık verdi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri, Nisan 2019'da 75 milyar 986 milyon lira iken geçen ay yüzde 42,7 artışla 108 milyar 443 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 9,9'u kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 artarak 91 milyar 396 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 9,6 olarak hesaplandı.

Nisanda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 23 milyar 915 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 282 milyar 488 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5'i kullanıldı.

- Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, Nisan 2019'da 57 milyar 670 milyon lira iken bu yılın nisan ayında yüzde 13,1 artışla 65 milyar 245 milyon liraya yükseldi. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin nisan ayı gerçekleşme oranı 2019'da yüzde 6,6 olarak kayıtlara geçerken, geçen ay yüzde 6,8 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2019'un nisan ayına göre yüzde 0,7 artarak 49 milyar 125 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 6,3 olarak tespit edildi.

Bu dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 124 artarak 14 milyar 285 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 329 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 506 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri bakımından nisanda geçen yılın aynı ayına göre, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 117,2, özel tüketim vergisi yüzde 22,7, diğer vergiler yüzde 0,1 artarken, kurumlar vergisi yüzde 54,7, gelir vergisi yüzde 15, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 24,8, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 2,2, harçlar yüzde 54,9 ve damga vergisi yüzde 15,1 düşüş gösterdi.

- Ocak-nisan dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Nisan 2019 döneminde 330 milyar 430 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 19,2 artışla 393 milyar 773 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 35,9'u kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 artarak 338 milyar 477 milyon liraya ulaştı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 35,4 olarak hesaplandı.

- Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak-nisan döneminde 275 milyar 952 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 16,3 artarak 320 milyar 994 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ocak-nisan dönemi gerçekleşme oranı 2019'da yüzde 31,3, bu yılın aynı döneminde yüzde 33,6 oldu.